Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 09/2005

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Miejsce wydania: 2005 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
32.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

W numerze:

Andrzej Wartecki

Wybrane zastosowania analizy ekonomicznej w procesie optymalizacji kosztów w firmach transportowych
Przy podejmowaniu decyzji w obszarze działalności gospodarczej prowadzonej przez różne przedsiębiorstwa duże znaczenie mają te działania, które powodują uzyskiwanie wyższych parametrów efektywnościowych, czyli w rezultacie osiąganie stanów określanych jako optymalne. Zamierzenia w tym zakresie mogą być realizowane przy zastosowaniu różnych sposobów działania i instrumentów ekonomicznych, np. zasad racjonalnego gospodarowania. Rozpatrywanie zasad racjonalnego gospodarowania w zastosowaniu optymalizacyjnym wymaga przeprowadzenia mniej lub bardziej złożonych czynności diagnostycznych, w tym analiz obejmujących zarówno nakłady, jak i efekty. W artykule autor przeprowadza przykładowe analizy z wykorzystaniem danych z praktyki gospodarczej.

Michał Słupski

Ryzyko projektów outsourcingowych
Temat ryzyka w projektach doczekał się już wielu opracowań. Większość metodyk projektowych zawiera odpowiednie mechanizmy i zalecenia dotyczące zarządzania ryzykiem. Często jednak nie dostrzega się specyfiki projektów outsourcingowych, a zwłaszcza ryzyka związanego z takimi projektami. Okazuje się jednak, że outsourcing wymaga dokładniejszej analizy potencjalnych zagrożeń zarówno po stronie zleceniodawcy, jak i wykonawcy. Celem artykułu jest podkreślenie znaczenia właściwego zarządzania ryzykiem projektów (bądź etapów projektów) zlecanych podmiotom zewnętrznym. Omówione zostaną podstawowe zagrożenia związane z outsourcingiem oraz metody ograniczania ryzyka.

Bogusław Śliwczyński

Zarządzanie zasobami sieci z wykorzystaniem systemu paszportyzacji
Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw jest od wielu lat podstawowym celem zarządzania sieciami przesyłowymi i sieciami dostaw powiązanych usług przemysłowych. Sieć dostaw gotowa do świadczenia usług, odpowiednio zarządzana i utrzymana, jest podstawą przychodu i wyniku finansowego przedsiębiorstw usługowych zajmujących się dystrybucją energii, gazu, ciepła czy świadczeniem usług telekomunikacyjnych. Usługi te wymagają systemowych rozwiązań służących integracji zarządzania kluczowymi procesami biznesowymi w sieci przesyłu i dostaw.

Marek Barowicz

System kontroli wewnętrznej a audyt finansowy w przedsiębiorstwie
Kontrola wewnętrzna to procedury operacyjne i procesy zapewniające osiąganie przez podmiot gospodarczy założonych celów. Za sprawną realizację zadań odpowiada system księgowo-ewidencyjny oraz organizacyjny (administracyjny). Skoordynowane działania na tych dwóch płaszczyznach powinny w założeniu zapewnić przepływ rzetelnej i kompletnej informacji. O ile kontrola wewnętrzna realizowana w danej instytucji angażuje własne służby i zasoby, o tyle audyt jest przeprowadzany przez niezależnych, zewnętrznych specjalistów - biegłych rewidentów (audytorów), przy udziale oddelegowanych pracowników spółki. Zadaniem cyklicznie powtarzanych audytów jest wsparcie procesu kontroli wewnętrznej.

E-Biznes

Przemysław Bucharowski

Rockwell Automation testuje RFID - studium przypadkuJ
ak podaje "Frontline Solutions", czasopismo o strategiach zarządzania łańcuchami dostaw, firma Rockwell Automation testuje technologię radiowej identyfikacji RFID w swoich dwóch oddziałach (zakładzie produkcyjnym oraz centrum dystrybucyjnym) w USA. Dzięki testom Rockwell chce ocenić wpływ technologii RFID na procesy zarządzania zapasami materiałowymi oraz kontrolę jakości.

Porady i Komentarze prawne

Wiktor Jaślan

Prawo administracyjne - regulacje i organy ochrony prawnej
Prawo administracyjne, ogólnie ujmując, określa zasady wykonywania przez państwo jego funkcji zarządzania na podstawie przepisów prawa, przede wszystkim ustaw stanowiących jedną z dziedzin polskiego systemu prawnego. Postępowanie administracyjne ma zapewnić realizację porządku prawnego określonego w przepisach administracyjnego prawa materialnego, a więc np. uzyskiwanie pozwoleń, koncesji, ustalanie wymiaru obowiązków, wysokości świadczeń podatników itp. Regulacja prawna postępowania administracyjnego ma także na celu chronić petentów przed niewłaściwym postępowaniem decydentów w trakcie załatwiania indywidualnych spraw. Zgodnie z artykułem 184 Konstytucji RP Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują w zakresie określonym w ustawie kontrolę działalności administracji publicznej.

Edukacja ekonomiczna

XIV Światowy Kongres IFPSM
W dniach 17-18 września w Pekinie odbędzie się XIV Światowy Kongres IFPSM (International Federation of Purchasing and Supply Management). Federacja skupia 42 stowarzyszenia zakupowe z całego świata. Gospodarzem tegorocznego kongresu będzie China Federation of Logistics and Purchasing (CFLP). We wrześniowym numerze GMiL przedstawiamy program tej imprezy.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł