Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-2037.2023.4.6
JEL: M10, H12, L83
Jacek Szołtysek ORCID: 0000-0003-3266-0241 , e-mail: szoltysek|uekat.pl| |szoltysek|uekat.pl

Searching for resilience in expeditionary projects

Expeditionary projects are complex projects, combining both high-tech and traditional equipment, requiring varying competences of team members, a high degree of complex organisational processes, including logistics, and the need to operate in diverse cultural contexts. The course of an expedition project is to a large extent conditioned by events that are difficult and unpredictable, therefore subject to risks both to the safety of the participants and to success. Hence, based on practical experience and scientific studies, the authors have undertaken the task of identifying areas of resilience formation in expedition projects. This is the main objective of the consideration.

Download article
Keywords: resilience; antifragile; expeditionary project; resilience development

References

Bibliografia/References

Boczkowska, M. (2019). Pojęcie resilience w ujęciu tradycyjnym i współczesnym. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 38.

Bugaj, J., & Witek, A. (2022). Rezyliencja jako element modelu kompetencji menedżera do zarządzania kryzysem. Studia i Prace. Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, (184).

Crust, L., Jackman, P. C., Hawkins, R. M., Burkeb, S. M, & Swann, C. (2020). The psychology of mountaineering: A systematic review. International Review of Sport and Exercise Psychology. https://www.doi.org/10.1080/1750984X.2020.1824242

Drobniak, A. (Red.) (2014). Urban Resilience Concept and Post-Industrial Cities in Europe. Helion.

Dziubińska, A. (2020). Dopasowanie organizacji i otoczenia: adaptacja na podstawie ograniczonej absorpcji. W: J. Rokita (Red.), Dylematy i wyzwania zarządzania strategicznego. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa.

Gilbert, M. Eyring, M., & Foster, R. N. (2012). Two routes to resilience. Harvard Business Review, 90(12).

Hollnagel, E., Woods, D. D., & Leveson, N. (2007). Resilience Engineering: Concepts and Precepts. Ashgate Publishing.

Linnenluecke, M. K. (2017). Resilience in business and management research: A review of influential publications and a research agenda. International Journal of Management Reviews, 19(1). https://doi.org/10.1111/ijmr.12076

Masik, G. (2022). Koncepcja odporności systemów społeczno ekologicznych wobec innych aktualnych koncepcji rozwoju oraz uwagi krytyczne. Prace i Studia Geograficzne, 67(2).

Michalski, P. B. (2021). Projekt ekspedycyjny – ujęcie logistyczne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Powley, E. H. (2009). Reclaiming resilience and safety: Resilience activation in the critical period of crisis. Human Relations, 62(9), 1289–1326.

Russo, S. J., Murrough, J. W., Han, M. H., Charney, D. S., & Nestler, E. J. (2012). Neurobiology of resilience. Nature Neuroscience, 15.

Rutter, M. (2012). Resilience as a dynamic concept. Development and Psychopathology, 24.

Stępka, M. (2022). Rezyliencja jako paradygmat bezpieczeństwa w czasach przewlekłych kryzysów. Przegląd Politologiczny, (2).

Southwick, S. M., & Charney, D. S. (2012). The science of resilience: Implications for the prevention and treatment of depression. Science, 338.

Taleb, N. N. (2021). Antykruchość. Jak żyć w świecie, którego nie rozumiemy. Zysk i S-ka.

Vogus, T. J., & Sutcliffe, K. M. (2007). Organizational resilience: Towards a theory and research agenda. 2007 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics. https://www.doi.org/10.1109/ICSMC.2007.4414160

Walker, J., & Cooper, M. (2011). Genealogies of resilience from systems ecology to the political economy of crisis adaptation. Security Dialogue, 42(2).

Weick, K. E. (1993). The collapse of sensemaking in organizations: The Mann Gulch disaster. Administrative Science Quarterly, 38(4).

Article price
5.00
Price of the magazine number
29.00
Subscription
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
get subscription