Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.4.2
JEL: L870, M 21, O33, R4

Sharing economy in activity logistics services providers

Technology and general trends on the market of logistics services indicate that the development potential of logistics services providers is not in the possesion of resources but in their sharing. This enforces the necessity to revise business models and approach to resource issues and limit investment plans. An opportunity for development and, hence, success, will have those logistics services providers who will take action towards cooperation, outsourcing and business partnership. The article presents the concept of sharing and the possibility of its implementation by logistics services providers and the attempt to answer whether business models of logistics service providers will be created around logistics processes that take into account the sharing economy.

Download article
Keywords: sharing economy; access economy; new business models; digital technology

References

Bibliografia/References

Bartczak, K, Barańska, A. (2016). Wpływ giełd transportowych na funkcjonowanie przedsiębiorstw z branży logistycznej, Logistyka, 1, 165.

Botsman, R. (2010). What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption. New York, HarperBusiness.

Botsman, R. (2015). The sharing economy. Dictionary of commonly used terms. http://www.collaborativeconsumption. com/2015/11/12/the--sharing-economy-dictionary-of-commonly-used-terms/ (12.03.2020).

DHL. (2017). Sharing Economy Logistics. Germany: DHL Customer Solutions & Innovation. Ekonomia współdzielenia dla producentów i dostawców logistycznych. Gdzie jest haczyk? https://asstra.pl/aktualnosci/aktualnosciasstra/2018/05/ekonomia współdzielenia (12.03.2020).

Kavadias, S., Ladas, K., Loch, Ch. (2017), Transformacyjny model biznesowy, HBR Polska, nr specjalny lato, s. 53.

Komisja Europejska. (2016). Europejski program na rzecz gospodarki dzielenia się. Bruksela, http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881/attachments (12.03.2020).

Lewandowska, J. Giełdy transportowe. Materiały dydaktyczne opracowane w ramach projektu numer POKL. 03.03.04-00-010/10 (pt. Wirtualne laboratoria — sukces innowacji) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. https://wyszukiwarka.efs.men.gov.pl/product/gieldytransportowe/attachment/744 (15.03.2020).

Lewandowski, P., Dziechciarz, M. (2011). Wpływ giełd transportowych na sektor TSL. Logistyka, 5.

PwC Polska. (2016). (Współ)dziel i rządź! Twój nowy model biznesowy jeszcze nie istnieje, https://www.pwc.pl/pl/pdf/ekonomia-wspoldzielenia-1-raport-pwc.pdf (12.03.2020).

Sobiecki, G. (2016). Sharing economy — dylematy pojęciowe. W: M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki (red.). „Sharing economy” gospodarka współdzielenia, Warszawa, SGH.

Soper, T. (2016). Flexe raises $14.5M for on-demand warehousing marketplace. In GeekWire. http://www.geekwire.com/2016/flexe-raises-14--5m-demandwarehousing-marketplace/ (12.03.2020). www.pi.gov.pl/PART/chapter_86197 (12.03.2020).

Article price
4.00
Material Economy and Logistics 4/2020
15.00
As file to download
15.00
Subscription
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
get subscription