Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.4.2
JEL: L870, M 21, O33, R4

Koncepcja współdzielenia w działalności usługodawców logistycznych

Technologia i ogólne tendencje występujące na rynku usług logistycznych wskazują, że potencjał rozwojowy usługodawców logistycznych nie tkwi w posiadaniu zasobów, lecz w ich dzieleniu. Wymusza to konieczność zrewidowania modeli biznesowych oraz podejścia do kwestii zasobów i ograniczenia zamierzeń inwestycyjnych. Szansę na rozwój, a tym samym sukces, będą mieli ci usługodawcy logistyczni, którzy podejmą działania w kierunku współpracy, outsourcingu i partnerstwa biznesowego. Celem artykułu jest prezentacja koncepcji współdzielenia i możliwości jej implementacji przez usługodawców logistycznych oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy modele biznesowe usługodawców logistycznych będą tworzone wokół procesów logistycznych uwzględniających gospodarkę współdzielenia.

Słowa kluczowe: ekonomia współdzielenia; ekonomia dostępu; nowe modele biznesu; technologia cyfrowa

Bibliografia

Bibliografia/References

Bartczak, K, Barańska, A. (2016). Wpływ giełd transportowych na funkcjonowanie przedsiębiorstw z branży logistycznej, Logistyka, 1, 165.

Botsman, R. (2010). What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption. New York, HarperBusiness.

Botsman, R. (2015). The sharing economy. Dictionary of commonly used terms. http://www.collaborativeconsumption. com/2015/11/12/the--sharing-economy-dictionary-of-commonly-used-terms/ (12.03.2020).

DHL. (2017). Sharing Economy Logistics. Germany: DHL Customer Solutions & Innovation. Ekonomia współdzielenia dla producentów i dostawców logistycznych. Gdzie jest haczyk? https://asstra.pl/aktualnosci/aktualnosciasstra/2018/05/ekonomia współdzielenia (12.03.2020).

Kavadias, S., Ladas, K., Loch, Ch. (2017), Transformacyjny model biznesowy, HBR Polska, nr specjalny lato, s. 53.

Komisja Europejska. (2016). Europejski program na rzecz gospodarki dzielenia się. Bruksela, http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881/attachments (12.03.2020).

Lewandowska, J. Giełdy transportowe. Materiały dydaktyczne opracowane w ramach projektu numer POKL. 03.03.04-00-010/10 (pt. Wirtualne laboratoria — sukces innowacji) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. https://wyszukiwarka.efs.men.gov.pl/product/gieldytransportowe/attachment/744 (15.03.2020).

Lewandowski, P., Dziechciarz, M. (2011). Wpływ giełd transportowych na sektor TSL. Logistyka, 5.

PwC Polska. (2016). (Współ)dziel i rządź! Twój nowy model biznesowy jeszcze nie istnieje, https://www.pwc.pl/pl/pdf/ekonomia-wspoldzielenia-1-raport-pwc.pdf (12.03.2020).

Sobiecki, G. (2016). Sharing economy — dylematy pojęciowe. W: M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki (red.). „Sharing economy” gospodarka współdzielenia, Warszawa, SGH.

Soper, T. (2016). Flexe raises $14.5M for on-demand warehousing marketplace. In GeekWire. http://www.geekwire.com/2016/flexe-raises-14--5m-demandwarehousing-marketplace/ (12.03.2020). www.pi.gov.pl/PART/chapter_86197 (12.03.2020).

Cena artykułu
16.00
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 4/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę