Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.4.3
JEL: R41
Robert Brodzik ORCID: 0000-0001-9303-8785 , e-mail: r.brodzik|law.mil.pl| |r.brodzik|law.mil.pl

Threats in road transport of dangerous materials

The purpose of the article is to present the most important threats to national security caused by road transport of selected hazardous materials. The paper deals with the issues of classification of dangerous materials and means of transport used for this purpose as well as legal acts in force. The State Fire Service's tasks and activities during road accidents involving dangerous goods has been illustrated. On the basis of the statistical data analysis, reports and legal acts, a causal analysis of accidents involving hazardous materials in Poland was made (KiM system).

Download article
Keywords: safety; dangerous goods and materials; road transport; transport of hazardous materials

References

Bibliografia/References

Kucharek. D., Osiak. B. (2018). Selected aspects of research regarding safety of hazardous materials air transportation, Security Forum 1, University of Dąbrowa Górnicza.

Michalik, J., Gajek, A., Gredecki, S., Piękniewski, M., Słomka, L., Janik, P., Dziwulski, D., Zając S. (2009). Zagrożenia poważnymi awariami w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów w Polsce. Bezpieczeństwo Pracy, 9.

Rogalski, G., Pyza, D. (2018). Zagrożenia w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych. Warszawa: Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, Wydział Transportu.

Szaniawska, D., Ćwirko, K. (2015). Kształcenie o bezpieczeństwie chemicznym w transporcie materiałów niebezpiecznych. General and Professional Education, 2.

Obolewicz, A. (2008). Wypadki z udziałem towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym. Opakowanie, 10.

Kopczewski, M., Toborski, M., Pasek D. (2013). Bezpieczeństwo w transporcie materiałów niebezpiecznych, Logistyka, 6.

Nowacki, G., Krysiuk, C., Olejnik, K., Zagrożenia i ratownictwo związane z przewozem towarów niebezpiecznych w Polsce, Logistyka, 4.

Kopczewski, R., Nowacki, G. Zakrzewski, B. (2017). Zagrożenia chemiczne i ekologiczne podczas przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Bezpieczeństwo i ekologia, Autobusy, 9.

Janczak, A., Transport ADR — klasyfikacja towarów niebezpiecznych. https://www.prawo.pl (10.03.2020 r.).

European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) United Nations Treaty Collection (3.03.2020 r.).

Dobrzyńska, R., Zagrożenie środowiska podczas transportu drogowego materiałów niebezpiecznych. http://rdobrzynska.zut.edu.pl/fileadmin/publikacje/Inntrans2013_RD_popr.pdf (3.03.2020).

Raport Najwyższej Izby Kontroli. (2018). Warszawa.

Article price
4.00
Material Economy and Logistics 4/2020
15.00
As file to download
15.00
Subscription
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
get subscription