Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.4.3
JEL: R41
Robert Brodzik ORCID: 0000-0001-9303-8785 , e-mail: r.brodzik|law.mil.pl| |r.brodzik|law.mil.pl

Zagrożenia w drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych

Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego, powodowanych przez transport drogowy wybranych materiałów niebezpiecznych. W pracy zostały poruszone zagadnienia klasyfikacji materiałów niebezpiecznych i używanych do tego celu środków transportu oraz obowiązujących aktów prawnych. Zobrazowano zadania oraz prowadzone działania, głównie przez Państwową Straż Pożarną, podczas zdarzeń drogowych występujących z udziałem towarów niebezpiecznych. Na podstawie analizy danych statystycznych, raportów oraz aktów prawnych dokonano analizy przyczynowo-skutkowej wypadków z udziałem materiałów niebezpiecznych w Polsce (system KiM).

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo; towary i materiały niebezpieczne; transport drogowy; przewóz materiałów niebezpiecznych

Bibliografia

Bibliografia/References

Kucharek. D., Osiak. B. (2018). Selected aspects of research regarding safety of hazardous materials air transportation, Security Forum 1, University of Dąbrowa Górnicza.

Michalik, J., Gajek, A., Gredecki, S., Piękniewski, M., Słomka, L., Janik, P., Dziwulski, D., Zając S. (2009). Zagrożenia poważnymi awariami w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów w Polsce. Bezpieczeństwo Pracy, 9.

Rogalski, G., Pyza, D. (2018). Zagrożenia w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych. Warszawa: Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, Wydział Transportu.

Szaniawska, D., Ćwirko, K. (2015). Kształcenie o bezpieczeństwie chemicznym w transporcie materiałów niebezpiecznych. General and Professional Education, 2.

Obolewicz, A. (2008). Wypadki z udziałem towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym. Opakowanie, 10.

Kopczewski, M., Toborski, M., Pasek D. (2013). Bezpieczeństwo w transporcie materiałów niebezpiecznych, Logistyka, 6.

Nowacki, G., Krysiuk, C., Olejnik, K., Zagrożenia i ratownictwo związane z przewozem towarów niebezpiecznych w Polsce, Logistyka, 4.

Kopczewski, R., Nowacki, G. Zakrzewski, B. (2017). Zagrożenia chemiczne i ekologiczne podczas przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Bezpieczeństwo i ekologia, Autobusy, 9.

Janczak, A., Transport ADR — klasyfikacja towarów niebezpiecznych. https://www.prawo.pl (10.03.2020 r.).

European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) United Nations Treaty Collection (3.03.2020 r.).

Dobrzyńska, R., Zagrożenie środowiska podczas transportu drogowego materiałów niebezpiecznych. http://rdobrzynska.zut.edu.pl/fileadmin/publikacje/Inntrans2013_RD_popr.pdf (3.03.2020).

Raport Najwyższej Izby Kontroli. (2018). Warszawa.

Cena artykułu
16.00
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 4/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę