Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Warehousing system security management in a service enterprise operating in the supply chain

This article contributes to the discussion on the security of warehousing systems in the management of a service enterprise operating in the supply chain. The focus of analysis and assessment is the measurement and monitoring of warehouse processes within a selected service enterprise, based on which proposals for enhancements are made. The following research problem was formulated in relation to the adopted topic: "Is the application of the indicator method justified for evaluating the security level of the warehousing systems in service enterprises operating in the supply chain?" Seeking an answer to this question involved a literature review to gather empirical data, which were then processed using an analysis of functional areas in the field of enterprise warehouse management, a synthesis of proposed procedures for evaluating the warehousing system of the selected enterprise using the indicator method and an indication of the benefits of its application, deductive reasoning, logistical measures and indicators, and algorithmic methods. Finally, through the method of inference, an answer to the research question was formulated: It is hypothesized that the application of the indicator method provides a comprehensive picture of the current state of operational security of the warehousing system within a service enterprise operating in the supply chain.

Download article
Keywords: warehousing system security; service enterprise operating in the supply chain

References

Bibliografia/References

Galińska, B. (2020). Gospodarka magazynowa. Difin.

http://www.logistyka.net.pl/słownik-logistyczny/szczegóły/74,budowla_magazynowa (pobrano 24.05.2023).

Klecha, M. (2013). Minimalizm nie popłaca. Magazynowanie i dystrybucja, (4).

Krawczyk, S. (2011a). Logistyka. Teoria i praktyka. Tom 1. Difin.

Krawczyk, S. (2011b). Logistyka. Teoria i praktyka. Tom 2. Difin.

Kuboń, M. (2011). Poziom i wykorzystanie infrastruktury logistycznej w przedsiębiorstwach o różnym typie produkcji. Logistyka, (3).

Malanowska, I., & Fajfer, P. (2011). Zastosowanie nowoczesnych technologii dla zwiększenia efektywności zarządzania magazynem. E-mentor, (2).

Niemczyk, A. (2010). Zarządzanie magazynem. Wyższa Szkoła Logistyki.

Pisek, R. (2013). Trendy w rozwoju systemów WMS. TSL Biznes, (10).

PN-78/M-78330 – Urządzenia gospodarki magazynowej. Urządzenia do składowania. Nazwy, określenia, podział i symbole.

PN-84/N-01800 – Gospodarka magazynowa. Terminologia podstawowa.

Twaróg, J. (2003). Mierniki i wskaźniki logistyczne. Instytut Logistyki i Magazynowania.

Wojciechowski, A. (2009). Bezpieczeństwo pracy istotnym elementem ciągłości realizacji procesu. Logistyka, (4), 51–52.

Zhou, Z., Wang, H., Lou, P. (2010). Intelligent Management Information System. W: Z. Zhou, H. Wang, P. Lou (Red.), Manufacturing Intelligence for Industrial Engineering: Methods for System Self-Organization, Learning, and Adaptation (331–332). IGI Global, Hershey.

Ziemba, E. (2013). The holistic and system approach to the sustainable information society. Journal of Computer Information Systems, 54(1), 106–110.

Article price
5.00
Price of the magazine number
29.00
Subscription
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
get subscription