Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od ponad 50 lat.

Zadaniem czasopisma jest upowszechnianie wiedzy praktycznej, doświadczeń oraz dorobku naukowego z dziedziny:

  • logistyki, stanowiącej jedną z koncepcji współczesnego zarządzania,
  • zakupu surowców, materiałów, opakowań, dóbr inwestycyjnych i usług,
  • analizy rynków zaopatrzenia,
  • gospodarki zapasami i odpadami,
  • zarządzania łańcuchem dostaw,
  • organizacji działów zaopatrzenia w przedsiębiorstwie,
  • kształtowania przepływów materiałowych,
  • technologii informacyjnej wspomagającej zarządzanie.

Więcej

 

Czasopismo jest wydawane i dystrybuowany w wersji papierowej. W archiwum dostępne są pełne wersje artykułów online i do pobrania 6 miesięcy po ukazaniu się numeru w wersji papierowej.

Najnowszy numer