Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Profil tematyczny i cele

Głównym celem ukazującego się nieprzerwanie od ponad 70 lat czasopisma jest upowszechnianie dorobku naukowego, rezultatów badań i doświadczeń z zakresu szeroko rozumianych problemów gospodarki materiałowej oraz logistyki, a w szczególności:

- gospodarki surowcami, materiałami, opakowaniami, dobrami inwestycyjnymi i usługami,
- analizy rynków zaopatrzenia,
- gospodarki zapasami i odpadami,
- szeroko pojmowanych procesów logistycznych, 
- zarządzania i gospodarki działami zaopatrzenia w przedsiębiorstwie,
- zarządzania i funkcjonowania łańcuchami dostaw,
- kształtowania przepływów materiałowych,
- technologii informacyjnych wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem.

Zamieszczane w czasopiśmie publikacje stanowią cenne źródło wiedzy i informacji dla pracowników naukowych, badaczy oraz ekspertów analizujących, przygotowujących oraz wdrażających strategie przedsiębiorstw mające na celu m.in. obniżkę kosztów działalności, usprawnianie procesów produkcji i dystrybucji produktów (towarów i usług), skracanie okresów ich dostaw czy też podnoszenie poziomu obsługi klienta.

Czasopismo przez wiele lat koncentrowało się na publikacji artykułów naukowych analizujących problematykę gospodarki materiałowej i logistyki z polskiej perspektywy. Jednak trwająca rewolucja informatyczna oraz pojawienie się nowych technologii przyczyniło się do wzrostu zainteresowania polskich naukowców rozwiązaniami stosowanymi w tej problematyce za granicą. Także naukowcy zagraniczni zasygnalizowali chęć poznania polskich doświadczeń i badań w zakresie zarządzania i logistyki. Stąd też od 2019 r. czasopismo rozpoczęło proces umiędzynaradawiania poprzez zaproszenie do Rady Naukowej oraz grona recenzentów, ekspertów afiliowanych za granicą. Redakcja miesięcznika ma ambicje publikowania tekstów analizujących przemiany zachodzące w przedsiębiorstwach polskich i europejskich, które w coraz większym stopniu wykorzystują najnowsze zdobycze wiedzy i powstałe dzięki nim technologie. Dotyczy to informatycznych systemów zarządzania, zautomatyzowanych technik magazynowania czy robotyzacji obejmującej już nie tylko sieci produkcyjne, ale także systemy dostaw wykorzystujące m.in. drony. Istotne znaczenie ma w tej dziedzinie polski i zagraniczny sektor zajmujący się produkcją sprzętu wojskowego oraz obsługą sił zbrojnych, który ze względu na swoje priorytetowe znaczenie znajduje się w awangardzie zastosowań nowych rozwiązań, np. w zakresie wykorzystania robotów i tzw. sztucznej inteligencji. 

Autorami publikującymi w czasopiśmie są pracownicy naukowi renomowanych uczelni wyższych, w tym także uczelni wojskowych, o charakterze technicznym i ekonomicznym, jak również praktycy z różnych dziedzin. Łamy czasopisma są otwarte dla autorów zagranicznych, co pozwoli konfrontować i analizować rozwiązania i tendencje panujące w świecie z sytuacją panującą w naszym kraju. Teksty publikowane w miesięczniku cieszą się dobrą opinią ze względu na ich wysoki poziom merytoryczny.