Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

ISSN 1231-2037 – miesięcznik jest wydawany i dystrybuowany w wersji papierowej, która jest wersją pierwotną.

Miesięcznik ukazuje się nieprzerwanie od ponad 50 lat.

Zadaniem czasopisma jest upowszechnianie wiedzy praktycznej, doświadczeń oraz dorobku naukowego z dziedziny:

 • zakupu surowców, materiałów, opakowań, dóbr inwestycyjnych i usług,
 • analizy rynków zaopatrzenia,
 • gospodarki zapasami i odpadami,
 • logistyki,
 • organizacji działów zaopatrzenia w przedsiębiorstwie,
 • funkcjonowania łańcuchów dostaw,
 • kształtowania przepływów materiałowych,
 • technologii informacyjnej wspomagającej zarządzanie.

Gospodarka Materiałowa i Logistyka jest czasopismem naukowym i otrzymała 20 punktów (zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów). 
Miesięcznik został również zakwalifikowany do programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Czasopismo znajduje się w następujących bazach danych:

 • CEJSH (http://cejsh.icm.edu.pl/),
 • BazEkon (https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/),
 • BazTech (http://baztech.icm.edu.pl/)
 • PBN (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/34988),
 • Index Copernicus - IC Journals Master List (http://www.journals.indexcopernicus.com/)

Artykuły są publikowane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (pełna treść wzorca dostępna jest pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode) (CC BY).

CC BY

 

Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego plagiat.pl 

PLAGIAT