Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

ISSN 1231-2037 – czasopismo jest wydawane i dystrybuowane w wersji papierowej, która jest wersją pierwotną.

"Gospodarka Materiałowa i Logistyka" ukazuje się nieprzerwanie od 1949 r. Od 1 stycznia 2023 r. czasopismo jest kwartalnikiem.

Zadaniem czasopisma jest upowszechnianie wiedzy praktycznej, doświadczeń oraz dorobku naukowego z dziedziny:

  • zakupu surowców, materiałów, opakowań, dóbr inwestycyjnych i usług,
  • analizy rynków zaopatrzenia,
  • gospodarki zapasami i odpadami,
  • logistyki,
  • organizacji działów zaopatrzenia w przedsiębiorstwie,
  • funkcjonowania łańcuchów dostaw,
  • kształtowania przepływów materiałowych,
  • technologii informacyjnej wspomagającej zarządzanie.

 

"Gospodarka Materiałowa i Logistyka" jest czasopismem naukowym i otrzymała 40 punktów (Komunikat Ministra Nauki z dnia z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych). Dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości, inżynieria lądowa, geodezja i transport, inżynieria materiałowa.

 

Czasopismo znajduje się w następujących bazach danych:

Artykuły są publikowane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (pełna treść wzorca dostępna jest pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode) (CC BY).

CC BY

 

Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego plagiat.pl 

PLAGIAT