Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Rada Naukowa

 • Prof. dr hab. Halina Brdulak – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Polska)
 • Prof. Michael Bourlakis – Cranfield University (Wielka Brytania)
 • Prof. Ľudovít Dobrovský, Ph.D. – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie (Czechy)
 • Dr Pietro Evangelista, School of Business and Management, Lappeenranta University of Technology (Finlandia)
 • Dr hab. Arkadiusz Kawa, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny (Polska)
 • Prof. Miklós Krész – InnoRenew CoE (Słowenia)
 • Dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk – profesor Uniwersytetu Opolskiego (Polska)
 • Prof. ing. Vladimir Modrák, Csc. – Uniwersytet Techniczny w Koszycach (Słowacja)
 • Prof. dr hab. Czesław Skowronek – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach (Polska)
 • Prof. dr hab. Michał Trocki – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Polska)
 • Prof. dr hab. Jarosław Witkowski – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Polska)
 • Dr Marzena Walczak – Ministerstwo Finansów (Polska)