Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna

Dr hab. inż. Anna Kozłowska, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki w Warszawie​ (Polska)

anna.kozlowska@pwe.com.pl

Biogram i lista publikacji

 

Zastępca Redaktora Naczelnego

Prof. dr hab. Maciej Urbaniak, Uniwersytet Łódzki (Polska)

maciej.urbaniak@uni.lodz.pl

Biogram i lista publikacji

 

Redaktorzy tematyczni

  • Prof. dr hab. Joanna Cygler, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa (Polska)
  • Prof. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz,  Szkoła Główna Handlowa (Polska)
  • Dr hab. Sebastian Jarzębowski, prof. ALK, Akademia Leona Koźmińskiego (Polska)
  • Prof. Leise Kelli de Oliveira, Federal University of Minas Gerais (Brazylia) 

 

Redaktor statystyczny
Prof. dr hab. Mirosław Szreder, Uniwersytet Gdański (Polska)

Sekretarz redakcji
Anna Werner

Korekta językowa i redakcja stylistyczna
Anna Werner

Korekta językowa – angielski
Grzegorz Grątkowski
Gabriela Steliga