Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Anna Orzeł
ORCID: 0000-0002-7518-6480

Dr Anna Orzeł

Ukończyła studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim, na kierunkach administracja i prawo. Szkoleniowiec i doradca w zakresie prawa w logistyce. Od 2006 r. sędzia arbitrażowy w sprawach gospodarczych. W 2013 r. uzyskała certyfikat European Senior Logistician ESLog. Od 2011 r. związana z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu, obecnie menedżer kierunku logistyka. Z pasją łączy prawo z logistyką jako wykładowca, trener i doradca biznesowy. Prowadzi projekty badawcze w obszarze transportu i nowoczesnych technologii stosowanych w logistyce. Autorka kilkunastu artykułów o tematyce TSL.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.3.6
JEL: I15, I18, R

W artykule zaprezentowano najnowsze zmiany i trendy w kluczowych procesach logistycznych, wynikające z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Prowadząc analizy i opisując powyższe zmiany, starano się przede wszystkim uwzględnić aspekty bezpieczeństwa wybranych procesów logistycznych, rozumiejąc to bezpieczeństwo jako możliwość ich skutecznej realizacji. Badania realizowano na podstawie dostępnych doniesień naukowych, medialnych i raportów, a także bazując na obserwacji własnej, którą umożliwił osobisty kontakt z wybranymi firmami logistycznymi. Tak więc głównym celem artykułu jest próba usystematyzowania i interpretacji zmian mających wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania procesów logistycznych w trakcie globalnego kryzysu, jakim jest pandemia COVID-19.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo; logistyka; procesy logistyczne; pandemia COVID-19