Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. inż. Dorota Burchart-Korol
ORCID: 0000-0002-2452-5050
Dr hab. inż. Dorota Burchart-Korol, prof. PŚ W roku 1999 ukończyła studia na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 2014 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska w Głównym Instytucie Górnictwa. Jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej. Specjalność — transport i inżynieria środowiska.
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.7.2
JEL: Q54

Celem artykułu jest ocena emisji gazów cieplarnianych elektrycznych autobusów miejskich w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W pracy przedstawiono wyniki oceny emisji gazów cieplarnianych w następstwie ładowania akumulatorów autobusów miejskich z wykorzystaniem sieci elektroenergetycznej w poszczególnych krajach. Analizy obejmowały ramy czasowe od 2015 do 2050 r. Wykonano również analizę porównawczą emisji gazów cieplarnianych autobusu elektrycznego oraz autobusu z silnikiem spalinowym.

Słowa kluczowe: transport publiczny; elektromobilność; emisje gazów; cieplarnianych; państwa członkowskie Unii Europejskiej

Dr hab. inż. Dorota Burchart-Korol, prof. PŚ

W roku 1999 ukończyła studia na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 2014 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska w Głównym Instytucie Górnictwa. Jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej. Specjalność — transport i inżynieria środowiska.