Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Płk mgr inż. Jarosław Tomaszewski
ORCID: 0000-0003-2365-0797
Płk mgr inż. Jarosław Tomaszewski Pułkownik Wojska Polskiego, Szef Zespołu ds. Służby poza Granicami Państwa. Jego zainteresowania naukowe koncentrują wokół zarządzania zasobami osobowymi i planowaniu.
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.12.4
JEL: L61

W artykule poruszono problem z zakresu analizy i oceny danych dotyczących przychodu i jego prognozowania na 2019 r. w wybranym przedsiębiorstwie. Do analizy szeregu czasowego pierwotnego użyto wielu narzędzi badawczych. Pozwoliły one na zaobserwowanie tendencji w postaci trendu o charakterze malejącym oraz sezonowości w ujęciu miesięcznym. Wykryte tendencje zostały poddane badaniu przy użyciu kolejnych narzędzi badawczych, oraz przez budowę modelu zero- -jedynkowego regresji wielorakiej. Wnioskiem z przeprowadzonych analiz jest jednoznaczne stwierdzenie istnienia trendu i sezonowości w ujęciu miesięcznym w szeregu czasowym pierwotnym. Stało się to bezpośrednią przesłanką do wykonania prognozowania szeregu czasowego pierwotnego metodą wygładzania wykładniczego Holta-Wintersa po przeprowadzeniu krytycznej analizy literatury i odwołaniu się autora do doświadczenia własnego.

Słowa kluczowe: przychody; prognozowanie

Płk mgr inż. Jarosław Tomaszewski

Pułkownik Wojska Polskiego, Szef Zespołu ds. Służby poza Granicami Państwa. Jego zainteresowania naukowe koncentrują wokół zarządzania zasobami osobowymi i planowaniu.