Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.12.4
JEL: L61
Jarosław Tomaszewski ORCID: 0000-0003-2365-0797 , e-mail: jarekt7|wp.pl| |jarekt7|wp.pl

Prognozowanie przychodu w wybranym przedsiębiorstwie

W artykule poruszono problem z zakresu analizy i oceny danych dotyczących przychodu i jego prognozowania na 2019 r. w wybranym przedsiębiorstwie. Do analizy szeregu czasowego pierwotnego użyto wielu narzędzi badawczych. Pozwoliły one na zaobserwowanie tendencji w postaci trendu o charakterze malejącym oraz sezonowości w ujęciu miesięcznym. Wykryte tendencje zostały poddane badaniu przy użyciu kolejnych narzędzi badawczych, oraz przez budowę modelu zero- -jedynkowego regresji wielorakiej. Wnioskiem z przeprowadzonych analiz jest jednoznaczne stwierdzenie istnienia trendu i sezonowości w ujęciu miesięcznym w szeregu czasowym pierwotnym. Stało się to bezpośrednią przesłanką do wykonania prognozowania szeregu czasowego pierwotnego metodą wygładzania wykładniczego Holta-Wintersa po przeprowadzeniu krytycznej analizy literatury i odwołaniu się autora do doświadczenia własnego.

Słowa kluczowe: przychody; prognozowanie

Bibliografia

Bibliografia/References

Chan, R. H. F., Lee, S. T. H., Wong, W.-K. (2014). Technical analysis and financial asset forecasting. New Jersey: World Scientific Publishing.

Dittmann, P. (2016). Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Dyduch, A., Sierpińska, M., Wilimowska, Z. (2013). Finanse i rachunkowość. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Elliott, G., Timmermann, A. (2016). Economic forecasting. Princeton, Oxford: Princeton University Press.

Forlicz, S. (red.) (2012). Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Warszawa: CeDeWu.

Franses H. P., Dijk, D. van, Opschoor, A. (2014). Time series models for business and economic forecasting. Cambridge: Cambridge University Press.

Kot, S. M., Jakubowski, J., Sokołowski, A. (2011). Statystyka. Warszawa: Difin.

Kozicki, B., (2020). A New Method for Planning Needs in Terms of Security. International Business Information Management Association Conference, Sewilla.

Kozicki, B., Waściński, T., Brzeziński, M., Lisowska, A. (2018). Cost forecast in a shipping company. Transport Means, (1), 1235–1241.

Kuzikiewicz, T. (2012). Rachunkowość Zarządcza. Warszawa: „EKSPERT” Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów.

Kuźniak, M. (2018). W: M. Podogrodzka (red.), Wykorzystanie metod statystycznych w opisie zjawisk ekonomiczno-finansowych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Luszniewicz, A. (2003). Statystyka w zarządzaniu. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Makridakis, S. G., Wheelwright, S. C., Hyndman, R. J. (1998). Forecasting methods and applications. New York: John Wiley and Sons.

Nowak, E. (2016a). Rachunkowość. Kurs podstawowy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Nowak, E. (2016b). Rachunkowość. Zasady i metody. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Puławska-Turyna, B. (2011). Statystyka dla ekonomistów, Warszawa: Diffin.

Rabej, M. (2018). Analizy statystyczne z programami Statistica i Excel. Gliwice: Helion.

Sawicki, K. (red.) (2001). Rachunkowość finansowa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Skudlik, M., (2015). Planowanie i ocean rentowności przedsiębiorstwa. Gliwice: Helion.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę