Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr inż. Joanna Michalik
ORCID: ORCID: 0000-0002-6908-4527

Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Katedra Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2019.11.9

Artykuł omawia problemy związane z bezpieczeństwem pracy pracownika sklepu budowlanego — kierownika magazynu, kasjera i kierowcy. Omówiono wybrane aspekty ergonomii i bezpieczeństwa na wymienionych stanowiskach pracy.

Przedstawiono wyniki badań ankietowych w wybranej grupie pracowników w omawianym przedsiębiorstwie.

Słowa kluczowe: pracownik magazynowy; ergonomia; bezpieczeństwo pracy