Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Klaudia Gwóźdź
Absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (specjalność — logistyka międzynarodowa), studentka pierwszego roku studiów magisterskich na kierunku zarzadzanie w nowoczesnej gospodarce (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Aktywny członek Logistycznego Koła Naukowego LOGRiT. Laureatka konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu etyki biznesu (XV konkurs Verba Veritas) oraz uczestniczka projektu TOP Young 100
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.1.3
JEL: M21, Q57

Koncepcje zarządzania postulujące zmniejszenie negatywnego oddziaływania gospodarki na środowisko naturalne, takie jak społeczna odpowiedzialność biznesu czy zrównoważony rozwój, nie są już jedynie ideami kreującymi wizerunek organizacji, w coraz bardziej widoczny sposób wpływają bowiem na poziom jej konkurencyjności, atrakcyjności dla odbiorcy i wartości dla interesariuszy. Podmioty gospodarcze, które dostrzegają ten trend, szukają nowych, rozwiązań zarządczych, które pomogą skutecznie wdrożyć zasady zielonego ładu, a jednocześnie budować wartość organizacji. Jednym z takich rozwiązań jest omawiana w niniejszym artykule ekologistyka. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań pilotażowych dotyczących poziomu zaawansowania ekologistyki w przedsiębiorstwach Euroregionu Nysa z wykorzystaniem autorskiego modelu dojrzałości ekologistycznej przedsiębiorstwa. Badanie pilotażowe miało na celu przygotowanie hipotez badawczych na potrzeby dalszych badań, jak również zweryfikowanie poprawności modelu teoretycznego i narzędzia badawczego pod względem merytorycznym i formalnym.

Słowa kluczowe: ekologistyka; zielona logistyka; model dojrzałości ekologistyki w przedsiębiorstwie; badania pilotażowe

Absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (specjalność — logistyka międzynarodowa), studentka pierwszego roku studiów magisterskich na kierunku zarzadzanie w nowoczesnej gospodarce (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Aktywny członek Logistycznego Koła Naukowego LOGRiT. Laureatka konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu etyki biznesu (XV konkurs Verba Veritas) oraz uczestniczka projektu TOP Young 100 (dla najlepszych studentów logistyki w Polsce).