Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Poziom dojrzałości ekologistyki w organizacji — identyfikacja i ocena. Wyniki badań pilotażowych

Koncepcje zarządzania postulujące zmniejszenie negatywnego oddziaływania gospodarki na środowisko naturalne, takie jak społeczna odpowiedzialność biznesu czy zrównoważony rozwój, nie są już jedynie ideami kreującymi wizerunek organizacji, w coraz bardziej widoczny sposób wpływają bowiem na poziom jej konkurencyjności, atrakcyjności dla odbiorcy i wartości dla interesariuszy. Podmioty gospodarcze, które dostrzegają ten trend, szukają nowych, rozwiązań zarządczych, które pomogą skutecznie wdrożyć zasady zielonego ładu, a jednocześnie budować wartość organizacji. Jednym z takich rozwiązań jest omawiana w niniejszym artykule ekologistyka. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań pilotażowych dotyczących poziomu zaawansowania ekologistyki w przedsiębiorstwach Euroregionu Nysa z wykorzystaniem autorskiego modelu dojrzałości ekologistycznej przedsiębiorstwa. Badanie pilotażowe miało na celu przygotowanie hipotez badawczych na potrzeby dalszych badań, jak również zweryfikowanie poprawności modelu teoretycznego i narzędzia badawczego pod względem merytorycznym i formalnym.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: ekologistyka; zielona logistyka; model dojrzałości ekologistyki w przedsiębiorstwie; badania pilotażowe

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Baraniecka, A. (2018). Ekologistyka, W: J. Witkowski, A. Baraniecka (red.). Japońskie łańcuchy dostaw w Europie. Zarządzanie i rozwój. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 264–266.

Baraniecka, A. (2019a). Ekologistyka jako odpowiedź przedsiębiorstw na kryzys środowiskowy. Marketing i Rynek, (11), 3–14. https://doi.org/10.33226/1231-7853.2019.11.1

Baraniecka, A. (2019b). Space Logistics — Current Status and Perspectives, Modelling of Logistics Processes and Systems. Part XXI, Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economics and Logistics, 82, 67–78.

Borek, R. (2016), Powstawanie i rozprzestrzenianie śmieci kosmicznych w świetle przepisów Unii Europejskiej. Obronność — Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, 1(17), 17–30

Choi, Y., Zhang, N., (2011). Does proactive green logistics management improve business performance? A case of Chinese logistics enterprises, African Journal of Business Management, 5 (17), 7564–7574. https://doi.org/10.5897/ajbm11.613

Dekker, R., Bloemhof, J., Mallidis, I., (2012). Operations research for green — An overview of aspects, issues, contributions and challenges. European Journal of Operational Research, 219, 671–679.

Dyczkowska, J., Reshetnikova, O. (2019). New technological solutions in logistics on the example of logistics operators in Poland and Ukraine. W: A. Kawa, A. Maryniak (red.), Smart Supply Network. Springer International Publishing, 47. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91668-2_3

Jakubiak, M. (2016). The improvement in collection of municipal waste on the example of a chosen municipality. W: S. Iwan, R. G. Thompson; K. Kijewska (red.), 2nd International Conference Green Cities — Green Logistics For Greener Cities. Transportation Research Procedia, 16, 122–129. https://doi.org/10.1016/j.trpro. 2016.11.001

Korzeń Z. (2001). Ekologistyka. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania, 17–18.

Kumar, A. (2015). Green Logistics for sustainable development: an analytical review. IOSRD International Journal of Business, 1(1), 7–13.

Lee, I., Su-Yol, Klassen, R. -D. (2008). Drivers and enablers that foster environmental management capabilities in small- and medium-sized suppliers in supply chains. Production and Operations Management Society, (17), http://www.econstor.eu (31.12.2020).

Lin, Ch. -Y., Ho, Y. -H. (2011). Determinants of green practice adoption for logistics companies in China. Journal of Business Ethics, 98, 67–83. https://doi.org/10.1007/s10551-010-0535-9

Mesjasz-Lech, A. (2011). Forecasting of demand for direct production materials as the element of supply logistics of thermal power plants. LogForum, 7(2), 51–61.

Michniewska, K. (2012). Ekologistyka. Praktyczne wykorzystanie w biznesie. Logistyka odzysku, 1(2), 11–13.

Pabian, A. (2015). Proposal for the use of morphology to refine problematic issues from ecologistics scope, 4th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport (ICALT), 156–160. https://doi.org/10.1109/icadlt.2015.7136608

Piniecki, R. (2002). Realizacja zasad ekologistyki, W: D. Kisperska-Moroń, E. Płaczek, R. Piniecki (red.), Koszty zewnętrzne logistyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 117.

PSDB (2008). Potencjał małych i średnich przedsiębiorstw w dziedzinie kreowania nowych produktów innowacyjnych — rozwiązania proekologiczne. Warszawa: PSDB, Grupa WYG.

Rodrigue, J. P., Slack, B. and Claude, C. (2001). Green Logistics. W: A. M. Brewer, K. J. Button, D. A. Hensher (eds), Handbook of Logistics and Supply-Chain Management. Pergamon, 339–350. https://doi.org/10.1108/9780080435930-021

Sibihi, A., Eglese, R. W. (2009). Combinatorial optimization and Green Logistics. Annals of Operations Research, 175(1), 159–175. https://doi.org/10.1007/s10479-009-0651-z

Seuring, S., Müller, M. (2008). From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management. Journal of Cleaner Production, 16(15), 1699–1710. https://doi.org/10.1016/j.jclepro. 2008.04.020

Słupik, S. (2014). Ekologiczna społeczna odpowiedzialność biznesu w strategiach rozwoju firm. Gospodarka w Praktyce i Teorii, (3), 87. https://doi.org/10.18778/1429-3730.36.06

Ubeda, S. Arcelus, F. J., Faulin, J. (2011). Green logistics at Eroski: A case study. International Journal Production Economics, 131, 44–51. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2010.04.041

Zuzek, D. K. (2017). Świadomość ekologiczna przedsiębiorców jako element zrównoważonego rozwoju. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 326, 166–169.

 

Źródła internetowe/ Internet sources:

http://www.euroregion-nysa.eu/podstawowe-informacje

https://www.ibm.com/pl-pl/products/supply-chain-insights

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę