Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr inż. Marek Mróz
ORCID: 0000-0003-1826-0495
Dr inż. Marek Mróz Adiunkt w ASzWoj — nauczyciel akademicki. W 1983 r. ukończył studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz studia podyplomowe (pedagogika w 1994 r.) w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Ukończył także studia doktoranckie (w 1998 r.) w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Ma wieloletnie doświadczenie i dorobek dydaktyczny wynikający z prowadzonych zajęć w Akademii Obrony
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.3.5
JEL: C00

Tematem artykułu jest predykcja wielkości sprzedaży w firmie informatycznej Comarch, obliczona metodą wyrównywania wykładniczego z wykorzystaniem jednoparametrowego modelu Browna na bazie przeprowadzonych badań teoretycznych i empirycznych. Głównym celem podjętych badań było obliczenie prognoz na kolejne dwa kwartały (trzeci i czwarty) 2020 r. na podstawie uzyskanych danych empirycznych z lat 2016–2020.

Natomiast problem badawczy dotyczył właściwego wykorzystania modelu Browna do prognozowania wielkości sprzedaży z zamiarem otrzymania dokładniejszej prognozy. Ujęcie teoretyczne i praktyczne problemu badań pozwoliło na podjęcie próby uporządkowania obszaru wiedzy związanego z prognozowaniem modelem Browna, w tym głównie z wygładzaniem szeregu czasowego metodą wyrównywania wykładniczego.

Słowa kluczowe: predykcja; model Browna; metoda wyrównywania wykładniczego; stała wygładzania

Dr inż. Marek Mróz

Adiunkt w ASzWoj — nauczyciel akademicki. W 1983 r. ukończył studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz studia podyplomowe (pedagogika w 1994 r.) w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Ukończył także studia doktoranckie (w 1998 r.) w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Ma wieloletnie doświadczenie i dorobek dydaktyczny wynikający z prowadzonych zajęć w Akademii Obrony Narodowej, Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji oraz Akademii Sztuki Wojennej (ASzWoj). Zajęcia prowadził na kierunkach logistyka, bezpieczeństwo narodowe oraz zarządzanie i inżynieria produkcji na studiach I stopnia (licencjackich i inżynierskich) i II stopnia oraz studiach podyplomowych. Promotor kilkudziesięciu licencjatów, inżynierów i magistrów. Jego zainteresowania naukowe to między innymi problematyka logistyki powiązana z obszarami informatycznego wspomagania logistyki poprzez wykorzystanie zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP oraz szeroko rozumianych metod ilościowych.