Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Mariusz Tomczyk
ORCID: 0000-0003-3752-1208
Dr Mariusz Tomczyk Absolwent Akademii Obrony Narodowej. Adiunkt na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. Audytor finansowy. Jego zainteresowania naukowe mieszczą się w obszarze ekonomiki bezpieczeństwa oraz finansów. Jest autorem wielu publikacji z zakresu bezpieczeństwa finansowego oraz jego wpływu na gospodarkę.
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.4.4
JEL: F50

Artykuł zawiera wyniki badań dotyczące znaczenia polityki przemysłowej Unii Europejskiej dla polskiego sektora obronnego. Celem artykułu jest próba dokonania charakterystyki polityki przemysłowej Unii Europejskiej i możliwości (lub zagrożeń) wynikających z tego dla polskiego systemu gospodarczo- obronnego.

Słowa kluczowe: finanse; polityka przemysłowa; sektor obronny; Europejski Fundusz Obronny

Dr Mariusz Tomczyk

Absolwent Akademii Obrony Narodowej. Adiunkt na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. Audytor finansowy. Jego zainteresowania naukowe mieszczą się w obszarze ekonomiki bezpieczeństwa oraz finansów. Jest autorem wielu publikacji z zakresu bezpieczeństwa finansowego oraz jego wpływu na gospodarkę.