Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr inż. Marzena Kuczyńska-Chałada
ORCID: 0000-0002-5273-8328
Doktor nauk technicznych. Pracownik naukowy Katedry Inżynierii Produkcji na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej. Studia magisterskie w zakresie zarzadzania, marketingu i finansów przedsiębiorstw ukończyła na Politechnice Śląskiej. Naukowo specjalizuje się w dziedzinie logistyki, zarządzania produkcją, ekonomiki i organizacji oraz symulacji procesów produkcyjnych.
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.1.4
JEL: H12

Artykuł jest poświęcony logistyce przedsiębiorstwa w obliczu zmian wywołanych sytuacją kryzysową. Zawarto w nim informacje na temat podstawowej typologii strategii logistycznych oraz określono główne elementy składowe tych strategii. Przybliżono istotę zarządzania logistycznego, logistyki jako filozofii zarządzania oraz wskazano, czym jest strategia logistyczna i jaką może dać przewagę nad konkurencją. Artykuł ma charakter teoretyczny i poglądowy. Przedstawia istotny problem dotyczący powiązania decyzji w obszarze logistyki w sytuacji kryzysowej. W dobie pandemii i problemów wywołanych przez nią w obszarze decyzji strategicznych przedsiębiorstw jest to aktualny temat. Jako metodę badawczą zastosowano obserwację, analizę oraz syntezę. Celem artykułu jest wskazanie, iż podejmowane działania logistyczne powinny być zarówno ukierunkowane na potrzeby przedsiębiorstw, jak też zorientowane na wymagania płynące z rynku.

Słowa kluczowe: zarządzanie strategiczne; strategia logistyczna; sytuacja kryzysowa

Doktor nauk technicznych. Pracownik naukowy Katedry Inżynierii Produkcji na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej. Studia magisterskie w zakresie zarzadzania, marketingu i finansów przedsiębiorstw ukończyła na Politechnice Śląskiej. Naukowo specjalizuje się w dziedzinie logistyki, zarządzania produkcją, ekonomiki i organizacji oraz symulacji procesów produkcyjnych.