Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Logistyka przedsiębiorstwa w obliczu zmian wywołanych sytuacją kryzysową

Artykuł jest poświęcony logistyce przedsiębiorstwa w obliczu zmian wywołanych sytuacją kryzysową. Zawarto w nim informacje na temat podstawowej typologii strategii logistycznych oraz określono główne elementy składowe tych strategii. Przybliżono istotę zarządzania logistycznego, logistyki jako filozofii zarządzania oraz wskazano, czym jest strategia logistyczna i jaką może dać przewagę nad konkurencją. Artykuł ma charakter teoretyczny i poglądowy. Przedstawia istotny problem dotyczący powiązania decyzji w obszarze logistyki w sytuacji kryzysowej. W dobie pandemii i problemów wywołanych przez nią w obszarze decyzji strategicznych przedsiębiorstw jest to aktualny temat. Jako metodę badawczą zastosowano obserwację, analizę oraz syntezę. Celem artykułu jest wskazanie, iż podejmowane działania logistyczne powinny być zarówno ukierunkowane na potrzeby przedsiębiorstw, jak też zorientowane na wymagania płynące z rynku.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: zarządzanie strategiczne; strategia logistyczna; sytuacja kryzysowa

Bibliografia

Bibliografia/References

Barton, R. M. (1993). Crisis Management. Oxford: Oxford Press Publishers.

Ciesielski, M. (1997). Strategie logistyczne przedsiębiorstw. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Ciesielski, M. (2009). Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Fabbe-Costes, N., Colin, J. (2007). Formulating a logistics strategy. W: D. Waters i P. Kogan (red.), Global logistics. New directions in supply chain management. London: Kogan Page.

Fertsch, M. (red.) (2003). Logistyka produkcji. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.

Fertsch, M., Cyplik, P., Hadaś, Ł. (2010). Logistyka produkcji: Teoria i praktyka. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.

Furman, J., Kuczyńska-Chałada, M. (2019). The use of Lean Manufacturing tools to improvement of logistic proces. 8th Carpathian Logistics

Congress. CLC 2018. Logistics, Distribution, Transport & Management, Ostrava: Tanger.

Kuczyńska-Chałada, M., Odlanicka-Poczobutt, M., Poloczek, R. (2020). Qualification of suppliers in a selected production enterprise. Organizacja i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 148, 339–349.

Kuczyńska-Chałada, M., Poloczek, R. (2020). Optimisation of logistics processes. Using simulation tools. Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 3(1). https://doi.org/10.2478/mape-2020-0016

Obłój, K. (2002). Tworzywo skutecznych strategii. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Otwinowski, W. (2010). Kryzys i sytuacja kryzysowa. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, (2), 83–89.

Skowronek, Cz., Sarjusz-Wolski, Z. (2012). Logistyka w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Stabryła, A. (red.) (2010). Zarządzanie w kryzysie. Kraków: Mfiles.pl

Szymonik, A. (2011). Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Część 2. Warszawa: Difin.

Woelke, G. (2019). Rola strategii logistycznej w zarzadzaniu przedsiębiorstwem. Logistic Manager, 1(5).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę