Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Mateusz Wyrembek
ORCID: 0000-0002-7946-948X
Mgr Mateusz Wyrembek Ukończył studia magisterskie w 2022 r. w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, na kierunku Logistyka, specjalność Projektowanie procesów logistycznych. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w Grupie Raben, gdzie do dzisiaj pracuje w dziale reklamacji. Jego zainteresowania naukowe obejmują Big Data i uczenie maszynowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.6.4
JEL: C45, C53, C55, D81, R41

W ostatnich latach coraz większą uwagę poświęca się zastosowaniu technologii Big Data, uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji (artificial intelligence — AI). Przedsiębiorstwa dążą do przewagi konkurencyjnej poprzez odpowiednie zastosowanie analityki danych. Technologia Big Data może być wykorzystywana w wielu różnych branżach, np. w branży transportowej czy medycznej, a potencjalnie we wszystkich. Olbrzymim problem w łańcuchu logistycznym jest ryzyko opóźnień, na które może wpływać wiele czynników, m.in. nieczytelna etykieta na przesyłce, brak pracowników magazynowych czy kongestia w miastach. Artykuł koncentruje się na zastosowaniu technologii Big Data do wykrywania ryzyka opóźnień w łańcuchach dostaw produktów leczniczych. Jego celem jest przedstawienie koncepcji dużych zbiorów danych, architektury Big Data dla łańcucha dostaw produktów leczniczych oraz zaprezentowanie wyników badań związanych z predykcją ryzyka opóźnień dzięki implementacji tej architektury w rzeczywistym przedsiębiorstwie. Postawiony cel zdeterminował wybór następujących metod badawczych: analizy literatury oraz modelowania, które pozwoliło zaprojektować i wdrożyć architekturę dla łańcucha dostaw w badanym przedsiębiorstwie. W ostatniej części artykułu zaprezentowano model regresji logistycznej do przewidywania opóźnień w łańcuchu dostaw produktów leczniczych. W ramach badań ustalono, że model ma wysoką zdolność predykcyjną.

Słowa kluczowe: Big Data; zarządzanie łańcuchem dostaw; zarządzanie ryzykiem

Mgr Mateusz Wyrembek

Ukończył studia magisterskie w 2022 r. w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, na kierunku Logistyka, specjalność Projektowanie procesów logistycznych. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w Grupie Raben, gdzie do dzisiaj pracuje w dziale reklamacji. Jego zainteresowania naukowe obejmują Big Data i uczenie maszynowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw.