Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr inż. Piotr Pierzak
ORCID: 0000-0003-4670-2481

Specjalista do spraw zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw w Globalnym Centrum Usługowym. Nadzoruje globalne procesy doskonalenia i harmonizacji w obrębie całej organizacji. Wspomaga wdrażanie kluczowej strategii w Adidas Procurement, która zmienia doświadczenia zakupowe klientów z zastosowaniem koncepcji Ariba Guided Buying. Rozwija nowe kanały składania zamówień przez użytkowników i flagowy program zarządzania cyklem życia dostawców (obejmujący dane podstawowe dostawcy, kwalifikację dostawcy, zrównoważony rozwój, wyniki dostawców, integrację hurtowni danych, AI, RPA).

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.8.4
JEL: L810

W ostatniej dekadzie outsourcing zmienił zasady gry na rynku, przyjmując znaczącą rolę w kształtowaniu relacji pomiędzy przedsiębiorstwami oraz ich modelami biznesowymi. Wartość usług outsourcingowych w Polsce w 2019 roku wyniosła 4 mld zł, a zatrudnienie w sektorze usług wspólnych przekroczyło 170 tys. osób. Delegowanie niekluczowych funkcji działalności przedsiębiorstwa na dobre zakorzeniło się w naszej gospodarce. Celem artykułu jest przegląd obecnie stosowanych koncepcji budowania relacji na rynku oraz przedstawienie możliwości wykorzystania kontraktu Vested jako narzędzia do transformacji relacji biznesowych.

Słowa kluczowe: usługi logistyczne; outsourcing; Vested; kontrakt; Business Process Outsourcing