Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr Rafał Otręba
ORCID: 0000-0001-9921-1294
dr Rafał Otręba Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Zarządzania, Katedra Logistyki Społecznej
DOI: 10.33226/1231-2037.2019.12.1

Gospodarka współdzielenia, współtworzenie, czwarta rewolucja przemysłowa — to hasła opisujące współczesne środowisko  życia  ludzi.  W tych  pojęciach  ukryty  jest  potencjał w zaspokajaniu potrzeb konsumentów. Logistyka staje wobec wyzwania sprostania wymogom stawianym przez te nowe  uwarunkowania.  W artykule  autorzy  zastanawiają  się nad miejscem logistyki w nowej rzeczywistości oraz nad jej ewentualną zmiennością.

Słowa kluczowe: gospodarka współdzielenia; Industry 4.0.; logistyka; stabilność logistyki

dr Rafał Otręba

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Zarządzania, Katedra Logistyki Społecznej