Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka współdzielenia, współtworzenie i logistyka – wzajemne uwarunkowania

Gospodarka współdzielenia, współtworzenie, czwarta rewolucja przemysłowa — to hasła opisujące współczesne środowisko  życia  ludzi.  W tych  pojęciach  ukryty  jest  potencjał w zaspokajaniu potrzeb konsumentów. Logistyka staje wobec wyzwania sprostania wymogom stawianym przez te nowe  uwarunkowania.  W artykule  autorzy  zastanawiają  się nad miejscem logistyki w nowej rzeczywistości oraz nad jej ewentualną zmiennością.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: gospodarka współdzielenia; Industry 4.0.; logistyka; stabilność logistyki

Bibliografia

Bauman, Z., Bauman, I., Kociatkiewicz, J., Kostera, M. (2017). Zarządzanie w płynnej nowoczesności. Warszawa: Bęc zmiana.

Carbone, V., Rouquet, A., Roussat, Ch. (2018). A typology of logistics at work in collaborative consumption. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 48(6), 570–585. https: //doi. org/10.1108/IJPDLM-11-2017-0355.

Eckhardt, G. M., Bardhi, F. (2016). The Sharing Economy Isn't About Sharing at All. https://hbr.org/2015/01/the-sharing-economy-isnt-about-sharing-at-all (30.11.2019).

Galvagno, M., Dalli, D. (2014). Theory of Value Co-creation. A Systematic Literature Review. Managing Service Quality, (24), 643–683. https://doi.org/10.1108/MSQ-09-2013-0187.

Gesing, B., Peterson, S. J., Michelsen, D. (2018), Artificial intelligence in logistics. A collaborative report by DHL and IBM on implications and use cases for the logistics industry. Troisdorf: DHL Customer Solutions & Innovation.

Jung, B. (2017). Debata wokół pojęcia sharing economy i jego miejsca w gospodarce cyfrowej. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, (44), 149–162.

Lenart-Gansiniec, R. (2017). Crowdsourcing i jego pomiar — próba operacjonalizacji. Studia Ekonomicze, (322), 74-88.

Leszczyńska, M., Łopaciński, K. (2017a). Współdzielenie i kokreacja jako przejawy nowych trendów w ekonomii. Informatyka Ekonomiczna. Business Informatics, (2), 72–81. https://doi.org/10.15611/ie.2017.2.06.

Leszczyńska,  M.,  Łopaciński,  K.  (2017b).  Paradygmat  prosumenta  w kontekście  wyzwań  współczesnego  rynku. Zarządzanie  i Finanse, 15(2), 221–235.

Mehmann, J., Frehe, V., Teuteberg, F. (2015). Crowd Logistics — A Literature Review and Maturity Model. W: W. Kersten, T. Blecker, C. M. Ringle (red.). Innovations and Strategies for Logistics and Supply Chains. Proceedings of the 10th Hamburg International Conference of Logistics (117–145), Hamburg: epubli GmBH.

Płaczek, E. (2018). Logistyka w erze Industry 4.0. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(11.3), 55–66.

Redlich, T., Moritz, M. (2016). Bottom-up Economics. Foundations of a Theory of Distributed and Open Value Creation. W: J. P. Ferdinand, U. Petschow, S. Dickel (red.), The Decentralized and Networked Future of Value Creation. 3D Printing and its Implications for Society, Industry and Sustainable Development (27–57). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31686-4_3

Redlich, T., Moritz, M., Wulfsberg, J. P. (red.) (2019). Co-Creation. Reshaping Business and Society in the Era of Bottom-up Economics. Cham: Springer, https://doi.org/10.1007/978-3-319-97788-1.

Szołtysek, J. (2012). Dostępność jako uniwersalna determinanta działań logistycznych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (6), 28–32.

Szołtysek, J. (2017). Użyteczność w logistyce. Studia Ekonomiczne. Zarządzanie, (12), 85–93.

Szołtysek, J. (2018). Czy koncepcja zarządzania logistycznego w czasie nowych możliwości jest odporna na zmiany? Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(11.3), 261–274.

Szołtysek,  J.,  Otręba,  R.  (2019).  Gospodarka  współdzielenia  w dyskursie  logistycznym.  Gospodarka  Materiałowa  i Logistyka, (1),  2–8. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2019.1.1

Zysk, W. (2016). Wolny handel a ekonomia współdzielenia. W kierunku nowego systemu gospodarowania. Ekonomia XXI Wieku, (3), 37–47. https://doi.org/10.15611/e21.2016.3.03.

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę