Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Sylwia Piliszewska
ORCID: 0000-0001-7888-0042

Magister zarządzania strategicznego i logistyki. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół teorii i praktyki związanej z funkcjonowaniem łańcuchów dostaw, głównie w kontekście odpowiedniego kształtowania kapitału społecznego w celu osiągania wymiernych, ekonomicznych korzyści dla całego łańcucha. Zajmuje się również identyfikacją i badaniem czynników wpływających na powstanie patologii organizacyjnych oraz wypracowywaniem rozwiązań, które mogłyby je niwelować

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.5.4
JEL: L14, L21, M59, O19

Celem artykułu jest ukazanie wpływu modeli zarządzania zasobami ludzkimi na budowanie partnerstwa strategicznego w łańcuchach dostaw. W artykule zidentyfikowano i opisano proces ewolucji zaufania międzyorganizacyjnego, a także podkreślono wagę japońskich struktur keiretsu w kontekście budowania relacji partnerskich pomiędzy ogniwami łańcucha dostaw. Autorka stworzyła również autorski model zależności pomiędzy modelami zarządzania zasobami ludzkimi a partnerstwem strategicznym w łańcuchu dostaw.

Słowa kluczowe: zarządzanie łańcuchem dostaw; modele zarządzania zasobami ludzkimi; partnerstwo strategiczne; zaufanie; keiretsu