Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.5.4
JEL: L14, L21, M59, O19

Rola modeli zarządzania zasobami ludzkimi w budowaniu partnerstwa strategicznego w łańcuchu dostaw

Celem artykułu jest ukazanie wpływu modeli zarządzania zasobami ludzkimi na budowanie partnerstwa strategicznego w łańcuchach dostaw. W artykule zidentyfikowano i opisano proces ewolucji zaufania międzyorganizacyjnego, a także podkreślono wagę japońskich struktur keiretsu w kontekście budowania relacji partnerskich pomiędzy ogniwami łańcucha dostaw. Autorka stworzyła również autorski model zależności pomiędzy modelami zarządzania zasobami ludzkimi a partnerstwem strategicznym w łańcuchu dostaw.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: zarządzanie łańcuchem dostaw; modele zarządzania zasobami ludzkimi; partnerstwo strategiczne; zaufanie; keiretsu

Bibliografia

References

Anderson, E., Weitz, B. (1989). Determinant of continuity in conventional industrial channel dyads. Marketing Science, (8), 310–323.

https://doi.org/10.1287/mksc.8.4.310

Anderson, J. C., Narus, J. A. (1990). A model of distributor firm and manufacturing firm working partnerships. Journal of Marketing,

21(2), 218. https://doi.org/10.1177/002224299005400103

Bachmann, R. (2001). Trust, power and control in trans-organizational relations. Organization Studies, 22(2), 337–365. https://doi.org/

10.1177/0170840601222007

Banaszyk, P. (2020). The Effectiveness criteria from the enterprise management and supply chain management perspective. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (6), 2–9. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2020.6.1

Baraniecka, A. (2005). Znaczenie kapitału społecznego w tworzeniu sieci dostaw. W: J. Witkowski (red.), Strategie i logistyka organizacji sieciowych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1078), 15–26.

Baraniecka, A. (2017). Kapitał społeczny jako uwarunkowanie funkcjonowania łańcuchów dostaw firm japońskich w Polsce. Stan obecny i perspektywy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (315), 66–80.

Bembenek, B. (2008). Japońskie grupy keiretsu w świetle koncepcji kapitału społecznego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (13), 315–327, https://www.dbc.wroc.pl/Content/15334/Bembenek_Japonskie_grupy_keiretsu_w_swietle.pdf (30.04.2021).

Blomqvist, K. (1997). The Many Faces of Trust. Scandinavian Journal of Management, 13(3), 274.

Bugdol, M. (2010). Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Burzec-Burzyńska, E. (2011). Keiretsu — prawdziwe partnerstwo z kooperantami. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (69), 133–145.

Cheshmberah, M., Beheshtikia, S. (2020). Supply chain management maturity: An all-encompassing literature review on models, dimensions and approaches. LogForum, 16(1), 103–116.

Gąsowska, K. M. (2020). Logistics supply chain strategies of manufacturing and trading enterprises. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, (149), 208.

Grabowiecki, J. (2011). Grupy kapitałowo-przemysłowe keiretsu w nowych uwarunkowaniach rozwojowych gospodarki Japonii. Przyczyny regresu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (166), 176–177.

Grabowiecki, J. (2012). Financial structure and organization of keiretsu — Japanese business groups. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Zarządzanie finansami firm — teoria i praktyka, (271), 182. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=60655.

Grzybowska, K. (2010). Zaufanie w obrębie łańcucha dostaw — wybrane układy. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (12), 50–52.

Hanus, P., Kasperek, M. (2019). Cooperation of enterprises in the sphere of human resources in Logistics. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 63(9), 141–151, http://cejsh.icm.edu. pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-6f2b1f42-e6a7-410a-9a1a-60d3c269131d (30.04.2021). https://doi.org/10.15611/pn.2019.9.12

Hart, M., Lukoszová, X., Rašner, J. (2012). Contemporary supply chain trends and world's freight traffic. Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, (121 — Developing of transportation flows in 21st century supply chains), 99–111.

Hoang, P. N. (2020). Human resource management of logistics in Vietnam: Status and policy solutions. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 11(3), 569–583. https: ijicc.net/images/vol11iss3/11345_Nguyen_2020_E_R.pdf (30.04.2021).

Houé, T., Guimaraes, R. (2017). The variety of supply chain design: From a standard typology to a relational pragmatism. Logistics and Transport, 34(2), 7–8. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-c17a8bca-1fdc-4e38-b353-a58506b670ed (30.04.2021).

Ju, K. -J., Park, B., Kim, T. (2016). Causal relationship between supply chain dynamic capabilities, technological innovation, and operational performance. Management and Production Engineering Review, (4), 6–18. https://journals.pan.pl/dlibra/publication/121914/edition/106261/content/causal-relationship-between-supply-chain-dynamic-capabilities-technological-innovation-and-operationalperformance-ju-ki-jung-byeonghwa-park-taikyoo-kim?language=pl (30.04.2021). https://doi.org/10.1515/mper-2016-0031

Kisperska-Moroń, D. (2011). Czynnik ludzki jako element jakości zarządzania logistycznego w firmach usługowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (234), 60–72.

Koblen, I., Balog, K., Lestyanszka-Skurkova, K. (2014). Supply selection and supply chain maturity — important areas of the quality production assurance. Production Engineering Archives, 5(4), 29. https://doi.org/10.30657/pea.2014.05.07

Kupczyk, M., Pruska, Ż., Hadaś, Ł., Cyplik, P. (2014). Czynniki i bariery integracji w łańcuchach dostaw. Logistyka (3), 3536–3537. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-ccdd2419-73e0-41f4-a6ad-c631eb23ab8b (30.04.2021).

Lewicki, R. J., Bunker, B. B. (1995). Trust in relationships: a model of trust development and decline. W: B. B. Bunker, J. Z. Rubin (red.), Conflict, cooperation and justice. San Francisco: Jossey-Bass CA, 136–137.

Liker, J. K., Choi, T. Y. (2007). Keiretsu — prawdziwe partnerstwo z kooperantami. W: Zarządzanie łańcuchem dostaw. Gliwice: Helion.

Łopacińska, K. (2011). Keiretsu as a form of partnership in the Japanese business system. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (191), 182–193.

Madani, M., Wajeetongratana, P. (2019). The effects of culture and human resource management policies on supply chain management strategy. Polish Journal of Management Studies, 19(1), 23–28. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-2f7ecdd6-e1fd-42eb-9633-d21dca7eb034?q=e75f52c7-2343-4abc-817ac04525619c2a$12&qt=IN_PAGE (30.04.2021). https://doi.org/10.17512/pjms.2019.19.1.18

Majecka, B., Jarocka, M. (2017). Wpływ czynników behawioralnych na funkcjonowanie współczesnych łańcuchów dostaw. W: E. Ignaciuk, J. Dąbrowski (red.), Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw, Gdańsk: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku.

Mayer, R. C., Davis, J. H., Schoorman, D. (1995). An integrative model of organizational trust. Academy of Managemenet Review, 20(3), 709.

Mazur, B. (2017). Sustainable human resource management and its models. International Journal of Contemporary Management, (3), 217.

Negara, D. N., Mantikei, B., Christa, U. R., Sintani, L. (2020). Psychological effect of brand image and brand reputation on sustainable firm performance in Indonesian logistics. Contemporary Economics. (4), 425–440. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-751d3eb1-92f8-46dc-8a1d-9edeefe4a20f.

Nowakowska-Grunt, J. (2011). Strategie wzrostu wartości w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw międzynarodowych. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 16(20), 271–284.

Nowicka, K. (2018). Trust in digital supply chain management. Logistics and Transport. (39), 59–64. http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ab691295-e837-40da-bf82-961b97fc9311.

Ryu, S., Min, S. (2008). The moderating role of trust in manufacturer — supplier relationships. Journal of Business & Industrial Marketing, 23(1), 45–58. https://doi.org/10.1108/08858620810841489

Seppänen, R., Blomqvist, K., Sundqvist, S. (2007). Measuring inter-organizational trust — A critical review of the empirical research in 1990–2003. Industrial Marketing Managemenent, (36), 250–251. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2005.09.003

Sankowska, A. (2015). Zaufanie w łańcuchu dostaw — determinanty, typy i konsekwencje. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (217), 19–25.

Skowrońska, A. (2002). Modele zarządzania zasobami ludzkimi w logistyce. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (5), 6–10.

Strużyna, J. (1996). Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.

Świerczek, A. (2019). Using the concept of embeddedness to theorise the resource-based competitive advantage of triadic supply chains with a structural hole. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, Politechnika Śląska, 167–168. https://doi.org/10.29119/1641-3466.2019.137.11

Tubis, A., Nowakowska, M. (2016). Human factor in technical systems and in supply chain. Logistics and Transport, 30(2), 37–46.

Witkowski, J. (2003). Zarządzanie łańcuchem dostaw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Witkowski, J., Baraniecka, A. (2011). Kapitał społeczny w zarządzaniu łańcuchami dostaw — identyfikacja i rozwój. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (9), 2–10.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę