Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. inż. Tomasz Smal
ORCID: 0000-0002-3237-5494

Dr hab. inż. Tomasz Smal, prof. WSB

Profesor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, ma znaczący dorobek naukowy i dydaktyczny w obszarze logistyki, bezpieczeństwa i transportu. Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji naukowych, w tym 12 monografii i podręczników akademickich Jest promotorem i recenzentem prac doktorskich i magisterskich. Kierował krajowymi i międzynarodowymi projektami naukowymi i dydaktycznymi, jest też członkiem licznych organizacji i komitetów naukowych. Jest autorem wielu ekspertyz dotyczących utrzymania systemów uzbrojenia w warunkach działań bojowych. Współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi w kraju i poza granicą.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.3.6
JEL: I15, I18, R

W artykule zaprezentowano najnowsze zmiany i trendy w kluczowych procesach logistycznych, wynikające z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Prowadząc analizy i opisując powyższe zmiany, starano się przede wszystkim uwzględnić aspekty bezpieczeństwa wybranych procesów logistycznych, rozumiejąc to bezpieczeństwo jako możliwość ich skutecznej realizacji. Badania realizowano na podstawie dostępnych doniesień naukowych, medialnych i raportów, a także bazując na obserwacji własnej, którą umożliwił osobisty kontakt z wybranymi firmami logistycznymi. Tak więc głównym celem artykułu jest próba usystematyzowania i interpretacji zmian mających wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania procesów logistycznych w trakcie globalnego kryzysu, jakim jest pandemia COVID-19.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo; logistyka; procesy logistyczne; pandemia COVID-19