Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Urszula Szumiło
 

Globalne przedsiębiorstwa muszą stawiać czoła coraz to nowym problemom i wyzwaniom. Kluczową rolę odgrywa zatem skuteczne zarządzanie procesami logistycznymi, w tym także postrzeganie logistyki zwrotnej jako strategicznej szansy, usługi dodającej wartość do oferty firmy. Obszar ten może stać się wówczas źródłem przewagi konkurencyjnej podmiotu. Logistyka zwrotna to dziedzina ciesząca się coraz większym zainteresowaniem, a dzięki możliwości osiągnięcia korzyści - pole warte dogłębnej analizy i dalszych badań. Artykuł wyjaśnia pojęcie "logistyki zwrotnej" i prezentuje powiązane z nią koszty. Odwołuje się także do wzrostu zainteresowania tym obszarem biznesowym oraz obrazuje kluczowe procesy skutecznego zarządzania logistyką zwrotną. Dodatkowo, na rozwój przepływów zwrotnych wpływa także implementacja nowych rozwiązań i regulacji prawnych oraz pojawianie się rewolucyjnych technologii IT. Nieuniknione są jednak problemy blokujące sprawne i skuteczne zarządzanie przepływami zwrotnymi. Przytoczone w artykule praktyczne przykłady pokazują, że globalni gracze wykorzystują logistykę zwrotną jako szansę na pozyskiwanie lojalnych klientów, budowanie długookresowych relacji biznesowych i wzmacnianie swojej pozycji na rynku. Obszar logistyki zwrotnej koncentruje się także na "społecznej odpowiedzialności" oraz "zrównoważonym rozwoju", zyskując tym samym poparcie społeczne do dalszego rozwoju.

Słowa kluczowe: logistyka; logistyka zwrotna; łańcuch dostaw