Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Wiktor Jaślan
 

W poprzednich numerach "Gospodarki Materiałowej i Logistyki" zostały przedstawione zasady tworzenia spółki europejskiej (SE), a zwłaszcza europejskiej spółki akcyjnej, oraz europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG). Trzecim "podmiotem europejskim" jest spółdzielnia europejska. W rozporządzeniu Rady (WE) nr 1435/2003 z 22 lipca 2003 r. (nazywanym dalej rozporządzeniem), ogłoszonym w Dz. Urz. UE L 207 z 18 sierpnia 2003 r., zawarto statut spółdzielni europejskiej (SCE). Rozporządzenie to podkreśla, że Wspólnota powinna zapewnić także spółdzielniom, które stanowią formę organizacji ogólnie uznaną we wszystkich państwach członkowskich, właściwe instrumenty prawne wspierające rozwój ich transgranicznej działalności.

Słowa kluczowe: logistyka; spółdzielnia europejska