Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Spółdzielnia europejska

W poprzednich numerach "Gospodarki Materiałowej i Logistyki" zostały przedstawione zasady tworzenia spółki europejskiej (SE), a zwłaszcza europejskiej spółki akcyjnej, oraz europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG). Trzecim "podmiotem europejskim" jest spółdzielnia europejska. W rozporządzeniu Rady (WE) nr 1435/2003 z 22 lipca 2003 r. (nazywanym dalej rozporządzeniem), ogłoszonym w Dz. Urz. UE L 207 z 18 sierpnia 2003 r., zawarto statut spółdzielni europejskiej (SCE). Rozporządzenie to podkreśla, że Wspólnota powinna zapewnić także spółdzielniom, które stanowią formę organizacji ogólnie uznaną we wszystkich państwach członkowskich, właściwe instrumenty prawne wspierające rozwój ich transgranicznej działalności.

Słowa kluczowe: logistyka; spółdzielnia europejska

Bibliografia

Bibliografia/References

1. W. Jaślan, Spółka europejska. „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2005, nr 7

2. W. Jaślan, Europejskie ugrupowania interesów gospodarczych. „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2006, nr 3

3. Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne 88 sesji plenarnej ONZ z 19 grudnia 2001 r. (A/RES/56/114)

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
32.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę