Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Ppłk dr Witold Słomiany
ORCID: 0000-0002-1946-883X
Ppłk dr Witold Słomiany Absolwent Akademii Obrony Narodowej, podyplomowych studiów rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej. Adiunkt, kierownik Katedry Ekonomiki Obronności i Bezpieczeństwa Gospodarczego w Instytucie Logistyki Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. W obszarze jego naukowego zainteresowania znajdują się problemy bezpieczeństwa, ekonomii, logistyki oraz zarzadzania kryzysowego. Jest autorem publikacji
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.4.4
JEL: F50

Artykuł zawiera wyniki badań dotyczące znaczenia polityki przemysłowej Unii Europejskiej dla polskiego sektora obronnego. Celem artykułu jest próba dokonania charakterystyki polityki przemysłowej Unii Europejskiej i możliwości (lub zagrożeń) wynikających z tego dla polskiego systemu gospodarczo- obronnego.

Słowa kluczowe: finanse; polityka przemysłowa; sektor obronny; Europejski Fundusz Obronny

Ppłk dr Witold Słomiany

Absolwent Akademii Obrony Narodowej, podyplomowych studiów rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej. Adiunkt, kierownik Katedry Ekonomiki Obronności i Bezpieczeństwa Gospodarczego w Instytucie Logistyki Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. W obszarze jego naukowego zainteresowania znajdują się problemy bezpieczeństwa, ekonomii, logistyki oraz zarzadzania kryzysowego. Jest autorem publikacji dotyczących logistyki w sytuacja kryzysowych, bezpieczeństwa ekonomicznego i ich wpływu na funkcjonowanie państwa.