Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Wojciech Nyszk
ORCID: 0000-0003-2257-7954
Dr hab. Wojciech Nyszk, prof. ASzWoj Prof. ASzWoj, w latach 2012–2016 był Dyrektorem Instytutu Logistyki Wydziału Zarządzania i Dowodzenia, a obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Logistyki Przedsiębiorstw Instytutu Logistyki na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. Jego dorobek naukowy zawiera się w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o zarządzaniu
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.3.4
JEL: L10

Logistyka ukierunkowała się na rynek. Obsługa klienta i jej odpowiedni poziom zaczęły zyskiwać miano priorytetów w działaniach przedsiębiorstw. Wymusiło to obserwowane dziś na rynkach zjawisko powstawania sieci logistycznej, znaczną integrację wielu przedsiębiorstw i organizacji w ramach jednego łańcucha dostaw, znaczne zwiększenie roli najnowszych technologii w działaniach logistycznych. Obserwowane zmiany sprawiły, że współcześnie wiele podmiotów obecnych na rynku logistykę traktuje jako swoistą szansę strategiczną. Niestety, zbyt mało wiemy jeszcze o problemie wykorzystania logistyki jako ważnego elementu uzyskiwania przewagi konkurencyjnej, stąd też celem artykułu jest przedstawienie możliwości logistyki w poprawie pozycji przedsiębiorstw na konkurencyjnym rynku oraz ukazanie jej znaczenia dla organizacji.

Słowa kluczowe: strategia konkurowania; łańcuch dostaw; klient; przedsiębiorstwo; integracja

Dr hab. Wojciech Nyszk, prof. ASzWoj

Prof. ASzWoj, w latach 2012–2016 był Dyrektorem Instytutu Logistyki Wydziału Zarządzania i Dowodzenia, a obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Logistyki Przedsiębiorstw Instytutu Logistyki na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. Jego dorobek naukowy zawiera się w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o zarządzaniu i jakości, specjalność logistyka. Zajmuje się procesami logistycznymi, a szczególnie ich udziałem w tworzeniu wartości dodanej, praktycznymi aspektami zarządzania logistyką, zarządzaniem relacjami w łańcuchach dostaw, strategiami logistycznymi w rozwoju przedsiębiorstw. Jest autorem ponad 140 publikacji naukowych zamieszczonych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych dotyczących problematyki logistyki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na istotę procesów logistyki organizacji wojskowej, w tym również organizacji gospodarczych.