Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.3.4
JEL: L10

Logistyka czynnikiem tworzenia konkurencyjności przedsiębiorstwa

Logistyka ukierunkowała się na rynek. Obsługa klienta i jej odpowiedni poziom zaczęły zyskiwać miano priorytetów w działaniach przedsiębiorstw. Wymusiło to obserwowane dziś na rynkach zjawisko powstawania sieci logistycznej, znaczną integrację wielu przedsiębiorstw i organizacji w ramach jednego łańcucha dostaw, znaczne zwiększenie roli najnowszych technologii w działaniach logistycznych. Obserwowane zmiany sprawiły, że współcześnie wiele podmiotów obecnych na rynku logistykę traktuje jako swoistą szansę strategiczną. Niestety, zbyt mało wiemy jeszcze o problemie wykorzystania logistyki jako ważnego elementu uzyskiwania przewagi konkurencyjnej, stąd też celem artykułu jest przedstawienie możliwości logistyki w poprawie pozycji przedsiębiorstw na konkurencyjnym rynku oraz ukazanie jej znaczenia dla organizacji.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: strategia konkurowania; łańcuch dostaw; klient; przedsiębiorstwo; integracja

Bibliografia

Bibliografia/References

Antoniak, M (2004). Strategie logistyczne, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Celnej.

Christopher, M. (1998). Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.

Ciesielski, M., Długosz, J. (2010). Strategie łańcuchów dostaw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Ciesielski, M. (2009). Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Fertsch, M. (2008). Podstawy logistyki. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.

Gorynia, M. (2002). Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Hamel, G., Prahalad, C. K. (1999). Przewaga konkurencyjna jutra. Warszawa: Business Press.

Obłój, K. (1993). Strategia sukcesu firmy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Porter, M. E. (1998). Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Porter, M. E. (2006). Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników. Gliwice: Helion.

Witkowski, J. (2003). Zarządzanie łańcuchem dostaw — koncepcje, procedury, doświadczenia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę