Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska
ORCID: 0000-0002-2817-8244

Kierownik Zakładu Zarządzania Produkcją Procesami i Projektami na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, przewodnicząca Zespołu Zarządzania Procesowego PW. Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 200 publikacji w języku polskim i angielskim, głównie w zakresie zarządzania procesowego, oraz wdrożenia rozwiązań procesowych w praktyce przedsiębiorstw oraz uczelni. Członek rad naukowych konferencji oraz Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2024.2.3
JEL: M3, L21, L22

Rozwój procesu transportu publicznego odgrywa istotną rolę z perspektywy budowania inteligentnych miast (smart city), a zwłaszcza inteligentnego transportu (smart mobility). Popyt wśród pasażerów na usługi transportowe wpływa na długoterminowe planowanie i krótkoterminowe działania w zakresie kontroli transportu publicznego z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w tym Industry 4.0. Artykuł prezentuje uwarunkowania procesu transportu publicznego podczas pandemii COVID-19 w metropolii Warszawa. Przedstawiono analizy w zakresie realizacji procesu transportu publicznego wraz z perspektywą podążania w kierunku smart mobility.

Słowa kluczowe: inteligentne miasto; proces transportu publicznego; COVID-19
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.2.1
JEL: M3, L21, L22

Celem artykułu jest pogłębienie rozważań nad koncepcją smart city — inteligentnego miasta z uwagi na potrzebę eksploracji naukowej w kontekście nowych, pojawiających się wyzwań otoczenia, m.in. rozwoju technologicznego czy ograniczonej mobilności wywołanej pandemią. Podążanie w kierunku inteligentnego miasta niesie ze sobą wiele wyzwań, a zarazem korzyści, gdyż przede wszystkim ma za zadanie poprawić funkcjonowanie mieszkańców, zwiększyć ich dostępność do infrastruktury, zapewnić bezpieczeństwo, minimalizując jednocześnie związane z tym zagrożenia. Autorzy prezentują podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z kształtowaniem koncepcji smart city, z uwzględnieniem międzynarodowych rozwiązań oraz klasyfikacji — Ranking IESE Cities in Montion Index 2019, a także w odniesieniu do polskich uwarunkowań, w tym Warszawy.

Słowa kluczowe: inteligentne miasto; inteligentne zarządzanie; transport publiczny
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.9.1
JEL: M3, L21, L22

Celem artykułu jest systematyzacja wiedzy w zakresie koncepcji zarzadzania relacjami z klientami, ze szczególnym uwzględnieniem jej istoty, zakresu oraz celów. Współczesne organizacje funkcjonujące w turbulentnym otoczeniu powinny charakteryzować się elastycznością i zdolnością efektywnego działania, aby utrzymać odpowiednią pozycję konkurencyjną na rynku. Wśród najważniejszych czynników sukcesu jednostki gospodarczej, a nawet determinant jej przetrwania, wymienia się zdolność do identyfikacji i zaspokajania wciąż nowych wymagań i oczekiwań klientów. Jednym z kluczowych rozwiązań budzących zainteresowanie przedstawicieli praktyki zarządzania oraz przedstawicieli nauki jest zarządzanie relacjami z klientami (Customer Relationship Management — CRM). Istota tej koncepcji polega na docenieniu znaczenia stosowania właściwego podejścia do każdego klienta w celu utrzymania z nim długoterminowego kontaktu. W artykule posłużono się studiami literaturowymi.

Słowa kluczowe: zarządzanie relacjami z klientem; obsługa klienta; lojalność klienta; rentowność relacji.