Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Koncepcja inteligentnego miasta — definicje, założenia, obszary

Celem artykułu jest pogłębienie rozważań nad koncepcją smart city — inteligentnego miasta z uwagi na potrzebę eksploracji naukowej w kontekście nowych, pojawiających się wyzwań otoczenia, m.in. rozwoju technologicznego czy ograniczonej mobilności wywołanej pandemią. Podążanie w kierunku inteligentnego miasta niesie ze sobą wiele wyzwań, a zarazem korzyści, gdyż przede wszystkim ma za zadanie poprawić funkcjonowanie mieszkańców, zwiększyć ich dostępność do infrastruktury, zapewnić bezpieczeństwo, minimalizując jednocześnie związane z tym zagrożenia. Autorzy prezentują podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z kształtowaniem koncepcji smart city, z uwzględnieniem międzynarodowych rozwiązań oraz klasyfikacji — Ranking IESE Cities in Montion Index 2019, a także w odniesieniu do polskich uwarunkowań, w tym Warszawy.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: inteligentne miasto; inteligentne zarządzanie; transport publiczny

Bibliografia

Bibliografia/References

Adamowicz, M. (2003). Skala lokalna w terytorialnym podziale kraju. W: M. Adamowicz (red.), Strategie rozwoju lokalnego. t. 1: Aspekty instytucjonalne. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Alderete, M. V. (2019). Exploring the smart city Indexes and teh Role of Macro Factors for Measuring Cities Smartness. Social Indicators Research, (147), Springer. https://doi.org/10.1007/s11205-019-02168-y (14.02.2021).

Barns, S. (2017). Smart cities and urban data platforms: Designing interfaces for smart governance. City, Culture and Society. http://dx.doi.org/10.1016/j.ccs.2017.09.006 (03.01.2021).

Bitkowska, A. (2018). Biuro zarządzania procesami, w teorii i praktyce gospodarczej. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Bolívar, M. P. R. (2016). Mapping dimensions of governance in smart cities. Proceedings of the 17th international digital government research conference on digital government research. http://dx.doi.org/10.1145/2912160.2912176 (03.01.2021).

Berrone, P. i Ricart, J. E. (2019). IESE Cities in Motion Index. Business School University of Navara, https://dx.doi.org/10.15581/018.ST-509 (02.01.2021).

Camboim, G. F., Zawislak, P. A. i Pufal, N. A. (2018). Driving elements to make cities smarter: Evidences from European projects. Technological Forecasting & Social Change. ESLEVIER. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.09.014 (05.01.2021).

Caragliu, A., Del Bo, C. i Nijkamp, P. (2011). Smart Cities in Europe. Journal of Urban Technology, 18(2). http://dx.doi.org/10.1080/10630732.2011.601117 (12.12.2020).

Chamoso, P., Gonzáles-Briones, A. i De La Prieta, F. (2020). Smart city as a distributed platform: Toward a system for citizen-oriented management. Computer Communications, ELSEVIER. https://doi.org/10.1016/j.comcom.2020.01.059 (30.11.2020).

Ferraris, A., Belyaeva, Z. i Bresciani, S. (2020). The role of universities in the smart city innovation: Multistakeholder integration and engagement perspectives. Journal of Business Research. ELSEVIER, (119). https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.12.010 (10.02.2021).

Di Maio, A. (2010). The Five Dimension of Smart Government. Gartner. https://www.gartner.com/en/documents/1485117 (04.12.2020).

Imsagilova, E., Hughes, L., Dwivedi, Y. K. i Ravi Raman, K. (2019). Smart cities: Advances in research — An information systems perspective. Information Journal of Information Management, 47, ELSEVIER. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.01.004 (11.12.2020).

Gierszewska, G. (red.). (2020). Zarządzanie w przedsiębiorstwie N. 0. Droga do przyszłości. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

GUS. (2020). Ludność stolicy województwa. Główny Urząd Statystyczny. Oddział w Warszawie. https://warszawa.stat.gov.pl/dane-o-wojewodztwie/stolica-wojewodztwa/ludnosc/ (15.01.2021).

Mc Kinsey. (2020). Digital Challengers in the next normal. McKinsey Report CEE. McKinsey & Company. Lombardi, P., Giordano, S., Farouh, H. i Yousef, W. (2012). Modelling the smart city performance. Innovation — The European Journal of Social Science Research, 25(2). http://dx.doi.org/10.1080/13511610.2012.660325 (15.12.2020).

Marek, L., Campbell, M. i Bui, L. (2017). Shaking for innovation: The (re) building of a (smart) city in a post disaster environment. Cities, (63). http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2016.12.013 (03.12.2020.

Odendaal, N. (2003). Information and communication technology and local governance: Understanding the difference between cities in developed and emerging economies. Computers. Environment and Urban Systems, 27(6), http://dx.doi.org/10.1016/S0198-9715(03)00016-4 (03.01.2021).

Parlament Europejski. (2014). Mapping Smart Cities in UE. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507480/IPOL-ITRE_ET(2014)507480_EN.pdf (30.12.2020).

Sobol, A. (2017). Inteligentne miasta versus zrównoważone miasta. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (320).

Sobolewska, O. (2018). Co dalej z miastami? Drogowskaz dla miast „SMART”. W: G. Gierszewska (red.), Co dalej z zarządzaniem? Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Stawasz, D. i Sikora-Fernandez, D. (2016). Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Urząd m. st. Warszawy (2018). Warszawa w kierunku Smart City. https://content.knightfrank.com/research/1500/documents/pl/warszawa-w-kierunkusmart-city-april-2018-5463.pdf/ (22.12.2020).

Vitunskaite, M., He Ying, Brandstetter, T. i Janicke, H. (2019). Smart cities and cyber security: Are we there yet? A comparative study on the role of standards, third party risk management and security ownership, ScienceDirect. ELSEVIER. https://doi.org/10.1016/j.cose.2019.02.009 (15.12.2020).

Wilhelm, R. i Ruhlandt, S. (2018). The goverance of smart cities: A systematic literature review. Cities, (81).

Wyczarska, A. (2016). Miejsce i rola strategii rozwoju w systemie planowania regionalnego w Polsce. www.civic.edudemo.org.pl (21.01.2021).

Yang, J., Kwon, Y. iKim, D. (2021). Regional smart city Development Focus: The South Korean National Strategic smart city Program. (2020). Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE. Access, (9). http://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3047139 (15.02.2021).

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. (2020 grudzień). Biuletyn Statystyczny ZTM. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. https://www.ztm.waw.pl/wp-content/uploads/2021/01/www-BIULETYN-ZTM-GRUDZIE%C5%83-2020-1.pdf (22.01.2021).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę