Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Prof. zw. dr hab. Andrzej Sznajder
Prof. zw. dr hab. Andrzej Sznajder

W swojej pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się zagadnieniami marketingu koncentrując się na najbardziej aktualnych zagadnieniach z tego obszaru. Obecne jego zainteresowania to marketing sportu oraz technologie informacyjno-komunikacyjne w marketingu. Autor ponad 20 książek i wielu innych publikacji poświęconych tematyce marketingu. Jest twórcą i kierownikiem Podyplomowych Studiów Marketingu Sportu oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania w Sporcie w ramach Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.3.1
JEL: M31

Cyfrowa transformacja jest jednym z najważniejszych megatrendów współczesności.
Technologie informacyjno-komunikacyjne w coraz większym stopniu stosują także
organizacje sportowe. Autor wskazuje, że organizacje te mają obecnie charakter
jednostek biznesowych i dzięki technologiom informacyjno-komunikacyjnym bardziej
skutecznie komunikują się ze swoimi interesariuszami — szczególnie ze sportowcami,
kibicami, mediami i sponsorami. Stosują one zarówno narzędzia Web 1.0, czyli pocztę
elektroniczną, serwisy internetowe, witryny WWW, platformy internetowe, blogi i
vlogi, jak i narzędzia Web 2.0. Narzędzia Web 2.0 to przede wszystkim media
społecznościowe. Kluby i inne organizacje sportowe stosują też takie technologie, jak
rozszerzona rzeczywistość, wirtualna rzeczywistość, komunikatory, chatboty,
wirtualna reklama oraz technologia blockchain. Dzięki stosowaniu tych narzędzi
rozwija się marketing doświadczeń na rynku sportu.

Słowa kluczowe: cyfryzacja; biznes sportu; technologie informacyjno- komunikacyjne; media społecznościowe w sporcie