Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Technologie informacyjno-komunikacyjne w marketingu sportu

Cyfrowa transformacja jest jednym z najważniejszych megatrendów współczesności.
Technologie informacyjno-komunikacyjne w coraz większym stopniu stosują także
organizacje sportowe. Autor wskazuje, że organizacje te mają obecnie charakter
jednostek biznesowych i dzięki technologiom informacyjno-komunikacyjnym bardziej
skutecznie komunikują się ze swoimi interesariuszami — szczególnie ze sportowcami,
kibicami, mediami i sponsorami. Stosują one zarówno narzędzia Web 1.0, czyli pocztę
elektroniczną, serwisy internetowe, witryny WWW, platformy internetowe, blogi i
vlogi, jak i narzędzia Web 2.0. Narzędzia Web 2.0 to przede wszystkim media
społecznościowe. Kluby i inne organizacje sportowe stosują też takie technologie, jak
rozszerzona rzeczywistość, wirtualna rzeczywistość, komunikatory, chatboty,
wirtualna reklama oraz technologia blockchain. Dzięki stosowaniu tych narzędzi
rozwija się marketing doświadczeń na rynku sportu.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: cyfryzacja; biznes sportu; technologie informacyjno- komunikacyjne; media społecznościowe w sporcie

Bibliografia

Castells, M. (2010). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cieśliński, W. (2019). Digitalizacja przestrzeni organizacyjnej sportu. W: P.
Godlewski i P. Matecki (red.), Marketing sportowy. Nowoczesne aspekty zarządzania
sportem. SportBiz.
Deloitte. (2018). Cyfryzacja otwiera nowe możliwości dla branży sportowej.
https://ceo.com.pl/deloitte-cyfryzacja-otwiera-nowe-mozliwosci-rozwoju-branzy-
sportowej-99555 (14.01.2020).
Gajek, K. (2016). Media społecznościowe jako ważny element komunikacji
zewnętrznej organizacji sportowych. Quality in Sport, 1(5), 39–51.
https://doi.org/10.12775/QS. 2016.004

Golczyk, P. OTT kontra IPTV w kontekście marketingu. http: //golczyk. com/jak-ott-
wplynie-na-marketing/ (10.12.2019).
Guttentag, A. (2010). Virtual reality: Applications and implications for tourism.
https://www.researchgate.net/publication/223816155_Virtual_reality_Applications_an
d_implications_for_tourism (14.10.2019). https://doi.org/10.1016/j.tourman.
2009.07.003
Hanarz, J. (2007) Rynek: PR organizacji sportowej. Marketing w Praktyce, (8).
KPMG. (2016). The business of sports. Playing to win as the game unfurls. KPMG.
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/in/pdf/2016/10/The-businesssports.pdf
(14.12.2019).
Krotz, F. (2007). Die Mediatisierung kommunikativen Handels. Der Wandel von
Alltag und sozialen Beziehungen, Kultur und Gesellschaft durch die Medien.
Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
Lebiedziński, R. (2018). 5 top trendów w sporcie w roku 2018. https: //futblogger.
com/piec-top-trendow-sporcie-2018-roku/ (12.10.2019).
McCaskill, S. (2019). Sport is „of the brink” of a digital revolution in 2019. Forbes.
https://www.forbes.com/sites/stevemccaskill/2019/01/21/sport-is-on-thebrink-of-a-
digital-revolution-in-2019/#66715f3924b7 (14.10.2019).
PWC. (2014). Football's digital transformation. PWC.
PWC. (2017). PWC będzie wspierać Digital Innovation Hub.
https://www.pwc.pl/pl/media/2017/2017-09-20-pwc-digital-innovation-hub.html
(14.12.2019).
Reddy, S. i Reinartz, W. (2017). Digital Transformation and Value Creation; Sea
Change Ahead. Value in the Digital Era, (9). https://doi.org/10.1515/gfkmir-2017-
0002
SportsTechX. (2019). European Sportstech Report. https://sportstechx.com/estr/
(14.09.2019).
Supranowicz, A. Reklama wirtualna w sporcie. https://docplayer.pl/amp/438004-
Reklama-wirtualna-sporcie.html (14.09.2019)
Tata Communications. (2018). Show me the money. Tata Communications.
(12.09.2019).
Vailati Facchini, L. (2018). Digital strategy of a sport club: A model to support the
analysis. Politecnico di Milano.
https://www.politesi.polimi.it/bitstream/10589/139278/3/2018_04_VailatiFacchini.
pdf (14.10.2019).
Van Dijk, J. (2012). Digital Enlightenment Yearbook. IOS Press.
https://www.utwente.nl/en/bms/vandijk/news/The%20Evolution%20of%20the%20Di
gital%20Divide/Evolution%20of%20t (14.09.2019).
Wachal, R. (1971.) Humanities and compters: A personal view. North American
Review, (8)., https://www.youtube.com/watch?v=eCIuGee271Q (dostęp 12.10.2019).
https://www.teamsnap.com/leagues-and-clubs (12.10.2019).
https://www.sporttechie.com/kore-konnect-enables-sponsorship-collaboration-real-
time/ (12.10.2019).
https://www.soccerex.com/insight/articles/2019/benfica-first-portuguese-soccer-club-
to-launch-ott-subscription-service (12.10.2019).

Cena artykułu
16.00
Marketing i Rynek nr 3/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę