Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 5/2020

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
62.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.5.1
JEL: M31, 030, 032, 035

Wszystkie przedsiębiorstwa znajdują się w określonym otoczeniu, którego elementy mają istotny wpływ na ich funkcjonowanie i rozwój. Przedsiębiorstwa wytwarzają produkty zaspokajające potrzeby klientów. W zamian klienci dostarczają przedsiębiorstwom wartość ekonomiczną, informacje oraz posiadaną wiedzę i doświadczenie. Między przedsiębiorstwami a elementami otoczenia (klientami) zachodzą więc ciągłe interakcje, którymi należy racjonalnie zarządzać, aby zachować niezbędną równowagę. Na burzliwe zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa powinny reagować zmianami wewnętrznymi. Tego typu zmiany przybierają postać innowacji, które dostarczają klientom określoną wartość. Aby wartość ta była oczekiwana, należy włączyć klientów do procesu współtworzenia innowacji. Kształtowanie wzajemnych relacji powinno mieć charakter modelowy. Działalność innowacyjna musi być objęta zarządzaniem na wzór zarządzania innymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa. Uwaga kierowników powinna się skupiać nie tylko na tworzeniu innowacji produktowych i procesowych, ale także innowacji zarządczych, skierowanych na kreowanie społecznego kapitału innowacji oraz innowacyjnego środowiska doświadczeń. Chodzi o wzmacnianie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa poprzez racjonalne zarządzanie innowacjami. W praktyce istnieje znaczna luka między stanem postulowanym a rzeczywistością, dlatego celem artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy zarządzanie innowacjami może sprzyjać wzmacnianiu pozycji rynkowej przedsiębiorstwa oraz określenie możliwości wykorzystania modelu współtworzenia wartości dla klientów opartego na partnerskich relacjach do zwiększenia skuteczności wdrażania innowacji.

Słowa kluczowe: innowacja; marketing; przedsiębiorstwo; wartość; wiedza; zarządzanie
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.5.2
JEL: M31

Artykuł ma na celu przedstawienie koncepcji dobrostanu subiektywnego (szczęścia) w kategoriach nauk o marketingu, a ściślej — wartości dla klienta. Autorka stawia tezę, że zdefiniowanie i zrozumienie przez marketerów dobrostanu subiektywnego w odniesieniu do konsumentów tworzących segmenty docelowe dla danej marki przyczynią się do projektowania produktów lepiej dostosowanych do oczekiwań tych konsumentów.

Słowa kluczowe: wartość dla klienta; dobrostan subiektywny; orientacja na klienta; działanie w interesie klienta
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.5.3
JEL: M3, M31

Łączenie biznesowego obiektywizmu i racjonalności z subiektywnym, opartym na eksperymentowaniu designem jest z pozoru sprzeczne. Jednak szersze rozumienie pojęcia design, jako projektowanie nie tylko kreatywne, ale w równym stopniu odpowiedzialne, użyteczne i rozwiązujące problemy, utorowało drogę do rozwoju nowej metody tworzenia unikalnych rozwiązań biznesowych — design thinking. Celem artykułu jest przedstawienie tej metody, jej etapów oraz korzyści, jakie niesie, ze szczególnym akcentem na aspekt przybliżenia praktycznych rozwiązań, narzędzi, wyników i efektów. Design thinking pozwala na tworzenie unikalnych rozwiązań, bo opartych na empatii, czyli głębokim rozpoznaniu potrzeb użytkowników, a przy tym racjonalnych biznesowo. Zastosowanie metody design thinking to kreatywny i jednocześnie uporządkowany proces. Został on w artykule przedstawiony i scharakteryzowany, a dodatkowo wzbogacony o przykład nowej, opracowanej i wdrożonej przez autorkę usługi — „warsztatów czekoladowych Goplana” adresowanych do dzieci.

Słowa kluczowe: design thinking; kreatywność; proces projektowania
Pobierz artykul
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł