Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.4.4
JEL: O1, O2, O3, O4
Joanna Prystrom ORCID: 0000-0002-0334-8083 , e-mail: j.prystrom|uwb.edu.pl| |j.prystrom|uwb.edu.pl

Eco-innovation as a factor of competitiveness on the example of Volvo Car Corporation

Ekoinnowacje jako czynnik konkurencyjności na przykładzie Volvo Car Corporation

The constantly progressing globalization processes, changing customer expectations, and increasing competition force entities to be constantly innovative. The 21st century, on the one hand, is about sound economic growth and the launch of all sorts of modern amenities in both business and social sphere. On the other hand, intense growth has also entailed degradation of natural environment, depletion of natural resources and effects of the global climate change that grow more and more serious. For this reason, there is an inevitable need for ecological innovations, also known as eco-innovations, which are generally intended to reduce or even stop destructive impact of human activity. The author's main objective is to present the essence of eco-innovation on the example one of the most innovative companies on the market which is Volvo. It should be noted that the company also pays considerable attention to eco-innovation which enables it to maintain its strong market position.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: innovation; eco-innovation; competitiveness; Volvo (innowacje; ekoinnowacje; konkurencyjność; Volvo)

Bibliografia

References/Bibliografia

Bednarz, B. (2022). Emil Dembiński, prezes Volvo Car Poland: Spokój wróci na rynek najwcześniej w 2023 r. 21.09.2022. https://biznes.interia.pl/raporty/raport-rozmowy-interii/aktualnosci/news-emil-dembinski-prezes-volvo-car-poland-spokoj-wroci-na-rynek,nId,5932366

Bossak, J. W., & Bieńkowski, W. (2004). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Decyzja nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:310:0015:0040:PL:PDF (access: 06.07.2008).

European Commission (2011). Innovation for a sustainable Future – The Eco-innovation Action Plan (Eco-AP). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM(2011) 899 final.

Executive Agency for Competitiveness and Innovation (European Commission). (2009). Eco-Innovation 2008-2013. Gdy biznes i środowisko idą w parze. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f4de14f1-6df0-43a6-8519-706a6d45dab4/language-pl

Innowacje i zrównoważony rozwój wyznacznikiem inwestycji VOLVO CE w przyszłość ośrodka w Eskilstunie. https://www.volvoce.com/polska/pl-pl/aboutus/news/2019/innovation-and-sustainability-key-when-volvo-ce-invests-for-the-future-in-eskilstuna/ (access: 07.04.2022).

Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej (n.d.). Ekorozwój na miarę XXI wieku. https://ekoinnowacje.irme.pl/ekoinnowacje/ (access: 23.09.2022).

Komisja Europejska (n.d.). Porozumienie paryskie. https://ec.europa.eu/clima/eu-action/international-action-climate-change/climate-negotiations/parisagreement_pl (access: 03.02.2022).

Michalak, M., (2021). Volvo. Ile aut sprzedano w 2020 roku? https://www.motofakty.pl/artykul/volvo-ile-aut-sprzedano-w-2020-roku.html (access: 26.04.2022).

Our story. https://www.volvocars.com/intl/v/our-story (access: 10.05.2022).

Prystrom, J. (2013). Innowacje ekologiczne a ochrona środowiska wobec wyzwań XXI wieku na przykładzie strategii UE. Ekonomia i Środowisko, (1/44).

Rekordowe wyniki Volvo Cars w pierwszym półroczu 2021 r. https://media.poznajvolvo.pl/2021/08/rekordowe-wyniki-volvo-cars-w-pierwszym-polroczu-2021-r/ (access: 21.09.2022).

Struktura Grupy Volvo. http://www.volvo.com/group/poland/pl-pl/Volvo+Group/our+companies/VGStrukturaLanding.htm (access: 07.01.2019).

Volvo Car Poland zwiększa udziały rynkowe. https://menadzerfloty.pl/rynek/volvo-car-poland-zwieksza-udzialy-rynkowe/ (access: 21.09.2022).

Volvo Construction Equipment. https://www.volvoce.com/ (access: 28.04.2022).

Volvo Information Technology. http://www.volvo.com/group/poland/pl-pl/Volvo+Group/our+companies/volvoinformationtechnology/VIT.htm (access: 07.01.2019).

Volvo Technology. http://www.volvo.com/group/poland/pl-pl/Volvo+Group/our+companies/volvotechnologycorporation/Volvo_Technology.htm (access: 07.01.2019).

Volvo. Długa tradycja zrównoważonego rozwoju. https://www.volvocars.com/pl/v/sustainability/heritage (access: 04.02.2022).

Volvo. Zrównoważony rozwój, https://www.volvocars.com/pl/v/sustainability/circular-economy (access: 04.02.2022).

Węgrzyn, G. (2013). Ekoinnowacje w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Ekonomia i środowisko, (3), 138–148.

Zrównoważony rozwój. https://www.volvocars.com/pl/v/sustainability/highlights (access: 03.02.2022).

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę