Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Prof. dr hab. Ireneusz P. Rutkowski
Prof. dr hab. Ireneusz P. Rutkowski
ORCID: 0000-0002-3821-3533

Ireneusz P. Rutkowski jest profesorem nauk ekonomicznych, kierownikiem Katedry Badań Rynku i Usług w Instytucie Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, członek Product Development Management Association, Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Autor 10 książek i około 200 innych publikacji naukowych i popularno-naukowych o problematyce strategii produktu, zarządzania produktami, rozwoju nowego produktu, strategii marketingowych, metod badań rynku, zastosowania systemów informacyjnych w przedsiębiorstwach handlowych.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.4.1
JEL: M31, M21, M15

Celem artykułu jest ukazanie – na podstawie źródeł literaturowych – ewolucji zasad i metod analizy rynku, badań rynku i badań marketingowych stosowanych w obszarze zarządzania marketingowego przedsiębiorstwem. Przez wiele lat poszukiwań, eksperymentów, innowacji badacze dysponowali wieloma metodologiami, technikami i narzędziami pracy. Obecnie wiele metodologii przeniosło się do Internetu. Pierwsze naukowe publikacje dotyczące analizy rynku pojawiły się jednak dopiero w latach dwudziestych XX w. Według autora tego artykułu wartościowym przykładem do omówienia jest publikacja Percivala White'a Market Analysis. Its Principles and Methods sprzed 100 lat. Ów czasowy dystans ukazuje skalę osiągnięć naukowych, rozwoju wiedzy o badaniach rynkowych i marketingowych, które stanowią solidne fundamenty współczesnej wiedzy w tym obszarze. Tak jak w przypadku każdej dyscypliny zrozumienie pochodzenia, wzorców i naturalnego rozwoju myśli w badaniach rynkowych i marketingowych jest podstawowym warunkiem zrozumienia ich roli we współczesnych modelach biznesowych czy strategiach marketingowych, wspomaganych automatyzacją i technikami internetowymi. Metoda badawcza zastosowana w niniejszym artykule to przegląd literatury w obszarze analizy rynku i badań marketingowych. Ukazano na osi czasu ewolucję badań rynkowych i marketingowych. Pozwala ona zrozumieć pochodzenie metodyki i techniki badawczej, na których polegamy w trzeciej dekadzie XXI w. Zrozumienie kontekstu współczesnych badań jest zatem złożone. Obecnie, mając do dyspozycji aplikacje statystyczne, marketing automation, dziesiątki narzędzi i metodologii, instytucje naukowe oraz agencje badania rynku czerpią z dużego ekosystemu metodologii i narzędzi, aby zapewnić o wiele bardziej wszechstronny obraz rynku, konkurencji i klientów.

Słowa kluczowe: analiza rynku; badania marketingowe; ewolucja badań; zarządzanie marketingowe
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.8.1
JEL: L81, M31, M21, M15

W publikacjach naukowych, raportach z badań agencji konsultingowych i źródłach internetowych, które ukazały się w ciągu ostatnich 60 lat, prezentowane są sprzeczne informacje dotyczące wskaźników powodzenia oraz porażki nowych produktów wprowadzonych na rynek. Badania naukowe, teoretyczne i empiryczne, ujawniają, że pomimo wdrażania najlepszych praktyk rozwoju nowych produktów, wiele projektów kończy się niepowodzeniem strategii nowego produktu. Pojawia się jednak pytanie, czy wskaźniki niepowodzenia sięgające 90% są prawdziwe? Oznaczałoby to, że wysokie koszty innowacji produktu ponosi wielu interesariuszy tworzących określoną sieć relacji, a nie tylko przedsiębiorstwo. Można przyjąć założenie, że zespoły projektowe odpowiedzialne za rozwój i wprowadzenie nowego produktu na rynek nie zaakceptowałyby tak wysokiego wskaźnika ryzyka niepowodzenia nowego produktu przy ekstremalnie niskim poziomie bezpieczeństwa biznesowego, w tym sukcesu nowego produktu na rynku. Warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa wpływają na strategiczne i operacyjne działania marketingowe organizacji. A zatem efekty zarządzania nowymi produktami, w tym procesem ich rozwoju, stają się coraz ważniejszymi zagadnieniami w literaturze naukowej i praktyce gospodarczej dotyczącej innowacji produktowych. Celem artykułu jest przedstawienie rzeczywistych efektów rynkowych nowych produktów, wskaźników powodzenia oraz niepowodzenia, z punktu widzenia przedsiębiorstw reprezentujących różne branże. Proponowane są także mierniki w zakresie badań efektów marketingowych i sprzedażowych nowych produktów w przedsiębiorstwach. Autor przyjmuje, że dominuje przeglądowy i koncepcyjny charakter tego opracowania naukowego.

Słowa kluczowe: nowy produkt; marketing; wskaźniki powodzenia oraz niepowodzenia nowego produktu; nowe produkty wprowadzone na rynek
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.6.1
JEL: L81, M31, M21, M15

Automatyzacja marketingu to połączenie oprogramowania i strategii działania przedsiębiorstwa. Umożliwia edukację i opiekowanie się potencjalnymi klientami za pomocą spersonalizowanych informacji, które pomagają przekształcić potencjalnych klientów w zadowolonych klientów firmy. Oprogramowanie do automatyzacji marketingu identyfikuje potencjalnych klientów, a następnie kieruje do nich odpowiedni spersonalizowany komunikat marketingowy. Program automatycznie przygotowuje oferty i treści reklamowe oraz wysyła je do określonej grupy klientów, na podstawie wcześniej utworzonej bazy danych kontaktów. Celem artykułu jest omówienie funkcji, oczekiwanych efektów i produktów automatyzacji marketingu, technologii radiowej identyfikacji (Radio-Frequency Indentyfication — RFID) oraz Internetu rzeczy (Internet of Things — IoT). Integracja inteligentnych technologii (IT) powoduje, że informacje do procesów decyzyjnych mogą być dostarczane z całego łańcucha dostaw i produktów identyfikowanych w sieci RFID, a także od klientów. W artykule wskazywane są także kierunki badań w zakresie zastosowania platform automatyzacji marketingu i sprzedaży w przedsiębiorstwach. W ostatnich latach, pomimo rosnącego zainteresowania i zwiększonego wykorzystania inteligentnych technologii do automatyzacji procesów sprzedaży i marketingu, zaskakująco brakuje badań dotyczących tego, jak i dlaczego marketerzy i sprzedawcy korzystają z tych platform. Tę lukę w wiedzy mogą wypełnić badania pozwalające lepiej zrozumieć, kto korzysta z inteligentnych technologii, do jakiego celu oraz jakie są warunki powodzenia we wdrażaniu tych innowacyjnych technologii informacyjnych. Autor przyjmuje, że dominuje przeglądowy i koncepcyjny charakter tego artykułu naukowego.

Słowa kluczowe: marketing; automatyzacja marketingu; funkcje; efekty automatyzacji marketingu; inteligentne technologie; RFID; Internet rzeczy