Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Prof. dr hab. Ireneusz P. Rutkowski
Prof. dr hab. Ireneusz P. Rutkowski
ORCID: 0000-0002-3821-3533
Ireneusz P. Rutkowski jest profesorem nauk ekonomicznych, kierownikiem Katedry Badań Rynku i Usług w Instytucie Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, członek Product Development Management Association, Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Autor 10 książek i około 200 innych publikacji naukowych
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.8.1
JEL: L81, M31, M21, M15

W publikacjach naukowych, raportach z badań agencji konsultingowych i źródłach internetowych, które ukazały się w ciągu ostatnich 60 lat, prezentowane są sprzeczne informacje dotyczące wskaźników powodzenia oraz porażki nowych produktów wprowadzonych na rynek. Badania naukowe, teoretyczne i empiryczne, ujawniają, że pomimo wdrażania najlepszych praktyk rozwoju nowych produktów, wiele projektów kończy się niepowodzeniem strategii nowego produktu. Pojawia się jednak pytanie, czy wskaźniki niepowodzenia sięgające 90% są prawdziwe? Oznaczałoby to, że wysokie koszty innowacji produktu ponosi wielu interesariuszy tworzących określoną sieć relacji, a nie tylko przedsiębiorstwo. Można przyjąć założenie, że zespoły projektowe odpowiedzialne za rozwój i wprowadzenie nowego produktu na rynek nie zaakceptowałyby tak wysokiego wskaźnika ryzyka niepowodzenia nowego produktu przy ekstremalnie niskim poziomie bezpieczeństwa biznesowego, w tym sukcesu nowego produktu na rynku. Warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa wpływają na strategiczne i operacyjne działania marketingowe organizacji. A zatem efekty zarządzania nowymi produktami, w tym procesem ich rozwoju, stają się coraz ważniejszymi zagadnieniami w literaturze naukowej i praktyce gospodarczej dotyczącej innowacji produktowych. Celem artykułu jest przedstawienie rzeczywistych efektów rynkowych nowych produktów, wskaźników powodzenia oraz niepowodzenia, z punktu widzenia przedsiębiorstw reprezentujących różne branże. Proponowane są także mierniki w zakresie badań efektów marketingowych i sprzedażowych nowych produktów w przedsiębiorstwach. Autor przyjmuje, że dominuje przeglądowy i koncepcyjny charakter tego opracowania naukowego.

Słowa kluczowe: nowy produkt; marketing; wskaźniki powodzenia oraz niepowodzenia nowego produktu; nowe produkty wprowadzone na rynek
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.6.1
JEL: L81, M31, M21, M15

Automatyzacja marketingu to połączenie oprogramowania i strategii działania przedsiębiorstwa. Umożliwia edukację i opiekowanie się potencjalnymi klientami za pomocą spersonalizowanych informacji, które pomagają przekształcić potencjalnych klientów w zadowolonych klientów firmy. Oprogramowanie do automatyzacji marketingu identyfikuje potencjalnych klientów, a następnie kieruje do nich odpowiedni spersonalizowany komunikat marketingowy. Program automatycznie przygotowuje oferty i treści reklamowe oraz wysyła je do określonej grupy klientów, na podstawie wcześniej utworzonej bazy danych kontaktów. Celem artykułu jest omówienie funkcji, oczekiwanych efektów i produktów automatyzacji marketingu, technologii radiowej identyfikacji (Radio-Frequency Indentyfication — RFID) oraz Internetu rzeczy (Internet of Things — IoT). Integracja inteligentnych technologii (IT) powoduje, że informacje do procesów decyzyjnych mogą być dostarczane z całego łańcucha dostaw i produktów identyfikowanych w sieci RFID, a także od klientów. W artykule wskazywane są także kierunki badań w zakresie zastosowania platform automatyzacji marketingu i sprzedaży w przedsiębiorstwach. W ostatnich latach, pomimo rosnącego zainteresowania i zwiększonego wykorzystania inteligentnych technologii do automatyzacji procesów sprzedaży i marketingu, zaskakująco brakuje badań dotyczących tego, jak i dlaczego marketerzy i sprzedawcy korzystają z tych platform. Tę lukę w wiedzy mogą wypełnić badania pozwalające lepiej zrozumieć, kto korzysta z inteligentnych technologii, do jakiego celu oraz jakie są warunki powodzenia we wdrażaniu tych innowacyjnych technologii informacyjnych. Autor przyjmuje, że dominuje przeglądowy i koncepcyjny charakter tego artykułu naukowego.

Słowa kluczowe: marketing; automatyzacja marketingu; funkcje; efekty automatyzacji marketingu; inteligentne technologie; RFID; Internet rzeczy

Ireneusz P. Rutkowski jest profesorem nauk ekonomicznych, kierownikiem Katedry Badań Rynku i Usług w Instytucie Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, członek Product Development Management Association, Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Autor 10 książek i około 200 innych publikacji naukowych i popularno-naukowych o problematyce strategii produktu, zarządzania produktami, rozwoju nowego produktu, strategii marketingowych, metod badań rynku, zastosowania systemów informacyjnych w przedsiębiorstwach handlowych.