Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr. hab Jan Kaźmierski, prof. SWPW
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.11.9
JEL: L14, L20, P13

Artykuł przedstawia zagadnienie relacji partnerskich dokonujących się między podmiotami tworzącymi porozumienia typu klastrowego oraz założenia koncepcji potrójnej heliksy – w aspekcie praktycznej przydatności tego modelu. Cele empiryczne koncentrują się na zbadaniu relacji zachodzących między przedsiębiorstwami (uczestnikami klastrów) a jednostkami samorządu terytorialnego, jak również barier, ograniczających współpracę między tymi dwoma środowiskami. Zaprezentowane wnioski są krótką syntezą badań empirycznych w omawianym przez autora obszarze badawczym. Większość konkluzji można odnieść do wszystkich regionów kraju. Ich adresatami mogą być: podmioty biznesowe, koordynatorzy klastrów, jak również władze publiczne kreujące politykę klastrową na poziomie regionalnym, lokalnym czy krajowym.

Słowa kluczowe: relacje partnerskie; klastry; model potrójnej heliksy; współpraca samorządu z biznesem

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.