Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Joanna Szydło
ORCID: 0000-0002-2114-4770
Dr Joanna Szydło Pracownik Katedry Zarządzania Ekonomii i Finansów na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Autorka licznych publikacji z zakresu kultury organizacyjnej, wartości oraz kulturowych aspektów zarządzania.
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.10.1
JEL: M14, M16

W naukach o zarządzaniu uwaga jest skupiona na kulturze organizacyjnej. Refleksja nad nią dotyczy również szeroko rozumianego kontekstu kulturowego, bowiem organizacje funkcjonują w określonych miejscach i w określonym czasie. Wraz z wkraczaniem przedsiębiorców na zagraniczne rynki pojawia się konieczność zgłębiania wiedzy na temat aspektów kulturowych, co skutkuje możliwością generowania praktycznych wskazówek dotyczących kształtowania kultury organizacyjnej w odmiennym kulturowo otoczeniu. W artykule uwagę poświęcono przedsiębiorstwom funkcjonującym w otoczeniu kultury narodowej polskiej i kultury narodowej ukraińskiej. Analizy odnoszą się do jednego z wymiarów kulturowych wyróżnionych przez G. Hofstedego - unikania niepewności. Celem artykułu jest zdiagnozowanie różnic w wymiarze unikania niepewności w polskiej i ukraińskiej organizacji. Próba badawcza wynosiła 590 osób. Do badania wykorzystano autorskie narzędzie, w analizie statystycznej posłużono się nieparametrycznym testem U Manna-Whitneya.

Słowa kluczowe: kultura organizacyjna; kultura narodowa; unikanie niepewności

Dr Joanna Szydło

Pracownik Katedry Zarządzania Ekonomii i Finansów na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Autorka licznych publikacji z zakresu kultury organizacyjnej, wartości oraz kulturowych aspektów zarządzania.