Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Katarzyna Prokopowicz
Absolwentka studiów licencjackich w ALK na kierunku Zarządzanie ze specjalnością Socjologia biznesu i mediów; absolwentka studiów magisterskich w ALK na kierunku Zarządzanie strategiczne. Do obszarów jej zainteresowań należy szeroko pojęte zarządzanie zmianą w organizacji z uwzględnieniem aspektów technologicznych, społecznych i praktycznych.
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.7.3
JEL: A22, M15, M16, O14

Ograniczenie możliwości spotykania się w obliczu pandemii COVID-19 spowodowało, że uczelnie wyższe zostały zmuszone do zawieszenia zajęć dydaktycznych w tradycyjnej formie, jednak zgodnie z zaleceniami powinny kontynuować działania dydaktyczne w formie online. W artykule podjęto próbę wyjaśnienia zjawiska transformacji cyfrowej uczelni wyższej obejmującej swoim zakresem zmianę systemu zarządzania, sposobu prowadzenia zajęć oraz nadania nowego kierunku organizacji przy jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb wszystkich interesariuszy. Zjawisko zostało wyjaśnione na przykładzie Akademii Leona Koźmińskiego (ALK), której działania mogą stanowić modelowy wzór wykorzystywany przez inne uczelnie w procesie cyfryzacji, a także otwierać przed ośrodkami akademickimi nowe, globalne możliwości.

Słowa kluczowe: cyfrowa transformacja; digitalizacja; e-learning; nauka zdalna

Absolwentka studiów licencjackich w ALK na kierunku Zarządzanie ze specjalnością Socjologia biznesu i mediów; absolwentka studiów magisterskich w ALK na kierunku Zarządzanie strategiczne. Do obszarów jej zainteresowań należy szeroko pojęte zarządzanie zmianą w organizacji z uwzględnieniem aspektów technologicznych, społecznych i praktycznych.