Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.5.5
JEL: L88

Fulfillment jako innowacyjna usługa z zakresu rozwiązań typu 3PL dla sektora e-commerce – na przykładzie spółki InPost

Niniejszy artykuł opisuje zagadnienie usługi fulfillmentu będącej złożonym i innowacyjnym rozwiązaniem logistycznym dla sektora e-commerce. Celem artykułu jest ukazanie znaczenia usług fulfillmentu na podstawie źródeł wtórnych oraz ilustracja praktycznych aspektów tego typu usług. Jednocześnie artykuł wyjaśnia genezę i ewolucję usługi fulfillmentu w kontekście rozwoju złożonych rozwiązań logistycznych, które doprowadziły do pojawienia się na rynku tzw. koncepcji 3PL (third party logistics). W takim ujęciu usługa fulfillmentu stanowi – w różnych jej konfiguracjach wykonawczych – próbę zaoferowania podmiotom z sektora e-commerce rozwiązania pozwalającego na „wyręczenie” ich w utrzymywaniu i wykonywaniu niekluczowych elementów funkcji logistycznej. Na tym tle fulfillment może jawić się w świetle przeanalizowanej literatury jako etap przejściowy rozwoju przedsiębiorstwa logistycznego na drodze jego ewolucji w kierunku oferowania kompleksowych rozwiązań 3PL. Empiryczna analiza polegająca na obserwacji takiej możliwej zależności przyczynowo-skutkowej w rozwoju ofert usług logistycznych została wykonana na przykładzie przedsiębiorstwa InPost.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: fulfillment; innowacyjność; operator logistyczny; rozwiązania logistyczne; usługa logistyczna

Bibliografia

Bibliografia/References

Bayles, D. L. (2001). E-commerce Logistics and Fulfillment: Delivering the Goods. Prentice Hall.

Cahill, D. L. (2006). Customer Loyalty in Third Party Logistics Relationships. Physica Verlag.

Collecchia, A. (2010). Defining and measuring e-commerce: Issues for discussion. https://www.oecd.org/digital/ieconomy/1893506.pdf

Croxton, K. L. (2003). The order fulfillment process. The International Journal of Logistics Management, 14(1), 19–32. https://doi.org/10.1108/09574090310806512

Duncan, R. (2003). Internet retailers can increase profitability by reshaping their supply chains. W: J. Cooper, & D. Waters (Red.) Global Logistics and Distribution Planning: Strategies for Management. Kogan Page Limited.

Fein, A. J. (2007). Facing the Forces of Change: Lead the Way in the Supply Chain. Pembroke Consulting.

GS1. (2022). Fulfilment w e-commerce: Wykorzystanie standardów GS1 w obszarze działalności operatorów fulfillment. https://gs1pl.org/app/uploads/2022/02/Raport_fulfilment_v3.pdf

Hayashi, K., Nemoto, K., & Weiser, J. (2014). E-commerce and city logistics solutions. W: E. Taniguchi, & R. D. Thompson (Red.), City Logistics: Mapping The Future (55–78). CRC Press.

Heydari, M., Lai, K. K., & Zhou, X. (2020). Creating sustainable order fulfillment processes through managing the risk: Evidence from the disposable products industry. Sustainability, 12(2871). https://doi.org/10.3390/su12082871

InPost. (2022a). Sprawozdanie finansowe InPost sp. z o.o., za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021.

InPost. (2022b). InPost Fulfillment – kompleksowe wsparcie w procesach logistycznych. Materiały wewnętrzne.

InPost. (2023). Paczkomat nr 20 000 w Polsce! Rośniemy w siłę! https://inpost.pl/aktualnosci-paczkomat-nr-20-000-w-polsce-rosniemy-w-sile (dostęp: 13.05.2023).

Integer. (2022). Sprawozdanie finansowe Integer.pl S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021.

Ivaschenko, A., Sitnikov, P., Andreev, M., & Surnin, O. (2018). Open services provider for supply chains. W: 2017 20th Conference of Open Innovations Association (FRUCT), 98–104. https://doi.org/10.23919/FRUCT.2017.8071298

Kalakota, R., & Whinston A. B. (1996). Electronic Commerce: A Manager's Guide. Pearson.

Kawa, A. (2014). Logistyka e-handlu w Polsce. http://media.pocztapolska.pl/file/attachment/612453/bb/logistyka-e-handlu-w-polsce.pdf

Kawa, A. (2017). Fulfillment service in e-commerce logistics. LogForum, 13(4), 429-438. http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.4

Kawa, A. (2021). Fulfilment as logistics support for e-tailers: An empirical studies. Sustainability, 13(5988), https://doi.org/10.3390/su13115988

Kozerska, M. (2014). Obsługa logistyczna obszaru e-commerce. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, (68), 51–60.

Lee, H. L., & Whang, S. (2001). Winning the last mile of e-commerce. MIT Sloan Management Review, 42(4). https://sloanreview.mit.edu/article/winning-the-last-mile-of-ecommerce/

Lieb, R. C. (1992). The use of Third-Party Logistics services by large American Manufacturers. Journal of Business Logistics, 13(2), 29–40.

Liu, Ch.-L., & Lyons, A. (2011). An analysis of third-party logistics performance and service provision. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 47(4), 547–570. https://doi.org/10.1016/j.tre.2010.11.012

Money.pl. (2021). Rośnie konkurencja dla InPost. Orlen uruchomi jesienią sieć automatów na paczki. https://www.money.pl/gospodarka/rosniekonkurencja-dla-inpost-orlen-uruchomi-jesienia-siec-paczkomatow-6677822929210176a.html

Money.pl. (2022). InPost opublikował wyniki finansowe, padła też ważna deklaracja dla klientów. Kurs akcji poszedł gwałtownie w górę. https://www.money.pl/gospodarka/inpost-opublikowal-wyniki-finansowe-za-ii-kwartal-2022-r-kurs-spolki-gwaltownie-wgore-6807653980293632a.html

Niedźwiedzińska, H. (2018). Rozwiązania logistyczne w handlu elektronicznym. Autobusy, (12), 931–935.

OECD. (2019). Unpacking E-commerce Business Models, Trends and Policies: Business Models and Policies. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/4dc47961-en

Poradnikprzedsiebiorcy.pl. (2022). Fulfillment w InPost. https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-fulfillment-w-inpost

PwC. (2022). Perspektywy rozwoju rynku e-commerce w Polsce 2018–2027. https://www.strategyand.pwc.com/pl/pl/publikacje/2022/perspektywyrozwoju-rynku-e-commerce-w-polsce-2018-2027.html

Reynolds, J. (2017). Logistics and Fulfillment for E-Business: A Practical Guide to Mastering Back Office Functions for Online Commerce. CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781482295566

Ricker, F. R., & Kalakota, R. (1999). Order fulfillment: The hidden key to e-commerce success. Supply Chain Management Review, 11(3), 1–11.

Roodbergen, K. J., & Kolman, I. B. (2016). Order fulfillment and logistics considerations for multichannel retailers. W: W. H. M. Zijm, M. Klumpp, V. Clausen, & M. Ten Hompel (Red.), Logistics and Supply Chain Innovation: Bridging the Gap between Theory and Practice (183–196). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-22288-2_11

Schwartz, E. (1999). E-Chemicals cuts distribution costs, reduces delays. INFO World, 21(39), 72–73.

Straube, F., & Lueck, A. (2000). Strategies for e-fulfillment: Changes in the logistics value chain. W: B. Stanford-Smith, & P. T. Kidd (Red.), E-business: Key Issues, Applications and Technologies (436–440). IOS Press.

Verdugo, A. C., Aldeguer, C. M., Martinez, A. R., & Rodriguez, I. V. (2021). The future of e-grocery: A study of the micro-fulfillment model. https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/48968/TFGIBE2021CANYASFuture.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Wieczorek, K. (2021). Wybór modelu operacji logistycznych: Magazyn e-commerce: własny, u operatora, czy żaden? https://www.logistics-manager.pl/wp-content/uploads/2021/07/Wybor-modelu-operacji-logistycznych-pod-e-commerce-%E2%80%93-fulfilment-cross-dock-dropshipping-czy-wlasnymagazyn.pdf

Wróbel, S. (2017). Logistyczna obsługa e-sklepów. Modelowe przykłady współpracy operatorów z rynkiem e-commerce. TSLbiznes, (11), 16–17.

Żak, J., & Kałuża, R. (2008). E-fulfilment – elektroniczna obsługa zamówienia. Logistyka, (7), 16–19.

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę