Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.7.3
JEL: A22, M15, M16, O14

Cyfrowa transformacja uczelni wyższej w obliczu COVID-19 - studium przypadku Akademii Leona Koźmińskiego

Ograniczenie możliwości spotykania się w obliczu pandemii COVID-19 spowodowało, że uczelnie wyższe zostały zmuszone do zawieszenia zajęć dydaktycznych w tradycyjnej formie, jednak zgodnie z zaleceniami powinny kontynuować działania dydaktyczne w formie online. W artykule podjęto próbę wyjaśnienia zjawiska transformacji cyfrowej uczelni wyższej obejmującej swoim zakresem zmianę systemu zarządzania, sposobu prowadzenia zajęć oraz nadania nowego kierunku organizacji przy jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb wszystkich interesariuszy. Zjawisko zostało wyjaśnione na przykładzie Akademii Leona Koźmińskiego (ALK), której działania mogą stanowić modelowy wzór wykorzystywany przez inne uczelnie w procesie cyfryzacji, a także otwierać przed ośrodkami akademickimi nowe, globalne możliwości.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: cyfrowa transformacja; digitalizacja; e-learning; nauka zdalna

Bibliografia

Bibliografia/References

Bartosik-Purgat, M. (2016). Media społecznościowe na rynku międzynarodowym. Perspektywa indywidualnych użytkowników. Warszawa: Difin.

Berman, S. J. (2012). Digital transformation: Opportunities to create new business models. Strategy & Leadership, 40(2). https://doi.org/10.1108/10878571211209314

Bolton, R. N., Parasuraman, A., Hoefnagels, A., Migchels, N., Kabadayi, S., Gruber, T., Komarova, Y. i Solnet, D. (2013). Understanding Generation Y and their use of social media: A review and research agenda. Journal of Service Management, 24(3). https://doi.org/10.1108/09564231311326987

Collin, J., Hiekkanen, K., Korhonen, J., Halen, M., Itälä, T. i Helenius, M. (2015). IT Leadership in Transition-the Impact of Digitalization on Finnish Organizations. Aalto University publication series SCIENCE + TECHNOLOGY. 7.

Główny Urząd Statystyczny. (2019). Szkoły wyższe i ich finanse w 2018 r. Warszawa, Gdańsk: GUS.

Matt, C., Hess, T. i Benlian, A. (2014). Digital Transformation Strategies. Business & Information Systems Engineering. 57(5). https://doi.org/10.1007/s12599-015-0401-5

Mazurek, G., (2019). Transformacja  cyfrowa – perspektywa  instytucji  szkolnictwa  wyższego. W: J. Woźnicki (red.), Transformacja Akademickiego Szkolnictwa Wyższego w Polsce w okresie 30-lecia 1989–2019. (313-332). Warszawa: KRASP.

Obłój, K. i Wąsowska, A. (2015). Studium przypadku. W: M. Kostera (red.), Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym (51-59). Warszawa: Sedno

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2013). Raport końcowy. Ewaluacja zapotrzebowania na instrumenty wsparcia e-biznesu. Warszawa: PARP.

PricewaterhouseCoopers. (2015). Digital IQ, czyli jak zbudować porządek w chaosie. PWC.

Sandkuhl, K. i Lehmann, H., (2017). Digital Transformation in Higher Education – The Role of Enterprise Architectures and Portals. W: A. Rossmann i A. Zimmermann (red.), Digital Enterprise Computing (49-60). Bonn: Gesellschaft für Informatik e.V.

Seres, L., Pavlicevic, V. i Tumbas, P. (2018), Digital transformation of higher education: competing on analytics. Referat wygłoszony na: INTED2018 Conference 5-7 marca 2018. Valencia. https://doi.org/10.21125/inted.2018.2348

Westerman, G., Calméjane, C., Bonnet, D., Ferraris, P., McAfee, A. (2011). Digital Transformation: A Roadmap for Billion-Dollar Organizations, MIT Sloan Management, MIT Center for Digital Business and Capgemini Consulting, 1–68.

Źródła internetowe

Akademia Leona Koźmińskiego. (2020), ALK w liczbach. Pobrano z: https://www.kozminski.edu.pl/pl/biuro-prasowe/alk-w-liczbach/ (04.05.2020)

Akademia Leona Koźmińskiego. (2020), Zajęcia Online. Pobrano z: online.kozminski.edu.pl (05.05.2020)

Financial Times. (2020), Business Education - Rankings. Pobrano z: http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/kozminski-university-warsaw (10.07.2020)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. (2020), Ministerstwo Nauki zawiesza zajęcia dydaktyczne na uczelniach do 25 marca, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID-19. Pobrano z: https://www.gov.pl/web/nauka/ministerstwo-nauki-zawiesza-zajecia-dydaktyczne-na-uczelniach-do-25-marca-aby-zapobiec-rozprzestrzenianiu-sie-covid-19 (02.05.2020)

Słownik Języka Polskiego PWN. (2020), Cyfryzacja. Pobrano z: https://sjp.pwn.pl/sjp/cyfryzacja;2553935.html (05.05.2020)

Cena artykułu
16.00
Marketing i Rynek nr 7/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę