Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Katarzyna Prokopowicz
ORCID: 0000-0001-6905-3491

Doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Absolwentka zarządzania strategicznego oraz socjologii biznesu i mediów w Akademii Leona Koźmińskiego. Jej główne obszary zainteresowań obejmują zarządzanie zmianą w organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społecznych i technologicznych.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.5.5
JEL: L88

Niniejszy artykuł opisuje zagadnienie usługi fulfillmentu będącej złożonym i innowacyjnym rozwiązaniem logistycznym dla sektora e-commerce. Celem artykułu jest ukazanie znaczenia usług fulfillmentu na podstawie źródeł wtórnych oraz ilustracja praktycznych aspektów tego typu usług. Jednocześnie artykuł wyjaśnia genezę i ewolucję usługi fulfillmentu w kontekście rozwoju złożonych rozwiązań logistycznych, które doprowadziły do pojawienia się na rynku tzw. koncepcji 3PL (third party logistics). W takim ujęciu usługa fulfillmentu stanowi – w różnych jej konfiguracjach wykonawczych – próbę zaoferowania podmiotom z sektora e-commerce rozwiązania pozwalającego na „wyręczenie” ich w utrzymywaniu i wykonywaniu niekluczowych elementów funkcji logistycznej. Na tym tle fulfillment może jawić się w świetle przeanalizowanej literatury jako etap przejściowy rozwoju przedsiębiorstwa logistycznego na drodze jego ewolucji w kierunku oferowania kompleksowych rozwiązań 3PL. Empiryczna analiza polegająca na obserwacji takiej możliwej zależności przyczynowo-skutkowej w rozwoju ofert usług logistycznych została wykonana na przykładzie przedsiębiorstwa InPost.

Słowa kluczowe: fulfillment; innowacyjność; operator logistyczny; rozwiązania logistyczne; usługa logistyczna
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.7.3
JEL: A22, M15, M16, O14

Ograniczenie możliwości spotykania się w obliczu pandemii COVID-19 spowodowało, że uczelnie wyższe zostały zmuszone do zawieszenia zajęć dydaktycznych w tradycyjnej formie, jednak zgodnie z zaleceniami powinny kontynuować działania dydaktyczne w formie online. W artykule podjęto próbę wyjaśnienia zjawiska transformacji cyfrowej uczelni wyższej obejmującej swoim zakresem zmianę systemu zarządzania, sposobu prowadzenia zajęć oraz nadania nowego kierunku organizacji przy jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb wszystkich interesariuszy. Zjawisko zostało wyjaśnione na przykładzie Akademii Leona Koźmińskiego (ALK), której działania mogą stanowić modelowy wzór wykorzystywany przez inne uczelnie w procesie cyfryzacji, a także otwierać przed ośrodkami akademickimi nowe, globalne możliwości.

Słowa kluczowe: cyfrowa transformacja; digitalizacja; e-learning; nauka zdalna