Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.12.3
JEL: M31, O31
Sebastian Białoskurski ORCID: 0000-0002-0156-0750 , e-mail: sb79|interia.pl| |sb79|interia.pl

Lateralne produkty spożywcze a kształtowanie ich wizerunku — ujęcie modelowe

W artykule podjęto tematykę dotyczącą marketingu lateralnego jako metody kreowania nowych produktów w kontekście kształtowania wizerunku produktów spożywczych. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Zaprezentowano w nim teoretyczny model wykorzystania lateralnych działań marketingowych w procesie kształtowania wizerunku produktów spożywczych, który następnie został poddany empirycznej weryfikacji. Celem artykułu jest określenie znaczenia kreowania lateralnych produktów w postrzeganiu produktów spożywczych przez nabywców finalnych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: nowy produkt spożywczy; marketing lateralny; pozycjonowanie

Bibliografia

Bibliografia/References

Barrena, R. i Sanchez, M. (2010). Frequency of consumption and changing determinants of purchase decisions: from attributes to values in the organic food market. Spanish Journal of Agricultural Research, (2). https://doi.org/10.5424/sjar/2010082-1178

Baruk, A. I. (2008). Postmodernistyczne koncepcje marketingowe a marketing klasyczny. Toruń: Wydawnictwo „Dom Organizatora”.

Białoskurski, S. i Wojcieszek, M. (2015). Marketing lateralny w kształtowaniu wizerunku nowych produktów spożywczych. „Marketing przy Kawie”. http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=1924 (20.11.2019.).

Boratyńska-Sala, A. (2014). Techniki stymulujące kreatywność. W: R. Knosala (red.), Zarządzanie innowacjami. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Chunhui Huoa, Javaria Hameeda, Inzamam Ul Haqb, Sohail M. Nomanc i Sohail Raza Chohand. (2020). The Impact of Artificial and Non-Artificial Intelligence on Production and Operation of new Products-An Emerging Market Analysis of Technological Advancements. A Managerial Perspective. Revista Argentina de Clinica Psicologica, XXIX(5), 69–82.

Ćwiklińska, J. (2012). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w turystyce. Część II — Relacje z otoczeniem. Warszawa: Wydawnictwo SGH.

de Bono, E. (1968). Lateral Thinking. http://www.edwdebono.com/lateral.htm (14.04.2019).

Dziadkiewicz, A. (2018). Koncepcja rozwoju nowego produktu a dyfuzja innowacji. Zarządzanie i Finanse, 16(3).

Guerrero, L., Guardia, M. D., Xicola, J., Verbeke, W., Vanhonacker, F., Żakowska-Biemans, S., Sajdakowska, M., Sulmont-Rosse, C., Issanchou, S., Contel, M., Scalvedi, M. L., Signe Granli, B. i Hersleth, M. (2009). Consumer-driven definition of traditional food products and innovation in traditional foods. A qualitative cross-cultural study, Appetite, 52(2). http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WB2-4V0TCX5-1&_user=3033937&_coverDate=04%2F30%2F2009&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1678098826&_rerunOrigin=scholar.google&_acct=C000059495&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3033937&md5=802d843cc7e-01625ff5690bfaeb57698&searchtype=a

Kotler, Ph. (2005). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Kotler, Ph. i Trias de Bes, F. (2003). Lateral Marketing: New Techniques for Finding Breakthrough Ideas. New Jersey: John Wiley & Sons.

Kotler Ph. i Trias de Bes, F. (2004). Marketing lateralny. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kusińska, A. (2014). Segmentacja rynku i marketing lateralny jako czynniki kreatywnego zarządzania produktem. Marketing i Rynek, (8), 510–516.

Ledwith, A. i O'Dwyer, M. (2008). Product launch, product advantage and market orientation in SMEs. Journal of Small Business and Enterprise Development, 15 Issues 1, 96–110. https://doi.org/10.1108/14626000810850865

Lv, H. (2008). Research on Corporate Image Orientation. Asian Social Science, 4(5). https://doi.org/10.5539/ass.v4n5p18

Mruk, H., (2012). Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Niestrój, R. (1999). Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Orfin K. i Sidorkiewicz, M. (2016). Rola wizerunku krajowego produktu turystycznego w kreowaniu ruchu turystycznego. Studium przypadku na przykładzie Polski i Łotwy. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 35(3).

Predić, B. (1998). Strategic production management in enterprise. Economics and Organization, 1(6).

Ries, A. i Trout, J. (2000). 22 niezmienne prawa marketingu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Schulz, M. (2011). Segmentacja i pozycjonowanie produktu. W: K. Andruszkiewicz (red.), Marketing. Toruń: Wydawnictwo „Dom Organizatora”.

Sen Sharma, S. The product is king in lateral marketing, http://www.marketingcrossing.com/article/220033/The-Product-is-King-in-Lateral-Marketing/ (16.04.2019).

Stecz, W. i Pytlak, R.(2016). Launching new it product into the market. Research in Logistic & Production, 6(1), 89–102. https://doi.org/10.21008/j.2083-4950.2016.6.1.9

Stevanovski, M. (2011). Lateral marketing and its application in the foods market. Journal of Hygienic Engineering and Design.

Szwajca, D. (2011). Marketing lateralny jako alternatywna metoda generowania idei nowych produktów. Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Ekonomii i Informatyki.

Trias de Bes, F. i Kotler, Ph. (2013). Innowacyjność. Przepis na sukces. Model „od A do F”. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Urbaniak, M. (2003). Wizerunek dostawcy na rynku dóbr produkcyjnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę